Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grillska Husets hyreskontrakt sägs upp för omförhandling

För att hitta alternativ för att driva Grillska Husets verksamhet i Gamla Stan framåt har Stockholms Stadsmissions styrelse beslutat om att undersöka möjligheterna att överlåta verksamheten.

Den 14 december fattade Stockholms Stadsmissions styrelse beslutet att säga upp Grillska Husets hyresavtal för omförhandling. Bakgrunden till beslutet är att Grillska Huset, trots ett fantastiskt arbete från medarbetare, under ett antal år haft stora ekonomiska utmaningar. Ledningen har i och med styrelsens beslut fått uppdraget att utforska alternativ för verksamheten framåt, antingen i form av försäljning eller överlåtelse till annan aktör. Det nuvarande hyreskontraktet löper ut i september 2022 och i och med det även den hyresrabatt som gällt sedan fem år tillbaka, vilket har varit överenskommet sedan avtalet skrevs.

Förhoppningen är att hitta aktörer som kan driva verksamheten vidare. Vi för även en konstruktiv dialog med fastighetsägaren. Förslag på möjliga lösningar kommer att läggas fram till styrelsen att fatta beslut om vid styrelsemötet den 22 februari 2022. Grillska Huset är en betydelsefull plats för många och engagemanget är stort.

– Den senaste tiden har vi sett en fantastisk uppslutning och mobilisering från både civilsamhället och privatpersoner för att stötta Grillska Husets verksamhet. Vi vill uppmuntra alla de organisationer och privatpersoner som på något sätt engagerat sig i Grillska Huset att kontakta oss för att diskutera tänkbara lösningar framåt, säger direktor Åsa Paborn.