Akutboende för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare

På uppdrag av Stockholms stad driver Stockholms Stadsmission ett akutboende som vänder sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Stockholms Stadsmission driver, på uppdrag från Stockholms stad, från och med 1 maj 2019 ett akutboende. Verksamheten har öppet kvälls- och nattetid och vänder sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, som fyllt 18 år och saknar bostad. Det finns dusch, tvättmöjligheter och toaletter. Vardagsrum/servering med möjlighet till enklare kvällsmat och frukost. Akutboendet ligger i Slakthusområdet.

En akut lösning

Platserna lottas ut varje dag klockan 10 i Korskyrkans lokaler på Birger Jarlsgatan 66. Att sängplatserna lottas ut beror på att efterfrågan tyvärr överstiger tillgången på platser.
Boendet erbjuder sängplats fem nätter i taget och är en akut lösning.

Uppdragsgivare är Stockholms stad

Boendet finansieras genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) från Stockholms stad. Stockholms Stadsmission har förbundit sig att driva akutboendet fram till april 2024.