Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FAQ – Vanliga frågor och svar 

Här har vi samlat svaren på dina vanligaste frågor om Unga i jobb.

Vilka står bakom Unga i jobb?

Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission, med stöd från Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF).

Vad är syftet med projektet?

Målet med projektet är att förbättra förutsättningar för unga vuxna med uppehållstillstånd för gymnasiala studier till framtida anställning. I Unga i jobbs arbetsmarknadsförberedande program utvecklar kandidaterna sina kunskaper om arbetsmarknaden samt sina yrkesmål. En viktig del i detta är att ge ungdomarna ytterligare chanser att utvecklas och samla arbetslivserfarenheter och kunskaper.

Ur ett långsiktigt perspektiv är förhoppningen att projektet och dess aktiviteter ska bidra till att unga vuxna får en varaktig anställning efter avslutade studier. Arbete är en av de stora nycklarna när det gäller integration och bidrar till ett breddat socialt och professionellt nätverk, ökade möjligheter att öva på det svenska språket och möta andra människor. Genom möjlighet till egen försörjning kan dessutom ungdomarnas sociala och ekonomiska situation förbättras och ungdomarna kan få ökad grad av stabilitet i sina liv. Detta har potential att mildra den psykiska ohälsan hos målgruppen.

Sammantaget är alltså förhoppningen att projektet på lång sikt ska bidra till att gruppen unga vuxna som omfattas av gymnasielagen ska få bättre utsikter till självförsörjning, med bättre levnadsvillkor som följd.

Vilka riktar vi oss till?

Projektet riktar sig till både arbetssökande och arbetsgivare, där ambitionen är att matcha unga vuxna mot företag för praktik eller anställning. Som arbetsgivare ges man möjlighet att erbjuda det viktiga jobb våra unga kandidater behöver för att kunna bygga en trygg framtid, samtidigt som företaget i sin tur får kompetent, lojal och driven arbetskraft matchad efter sitt behov. Som arbetsgivare är man också delaktig i att ge de unga vuxna både viktig kunskap om den svenska arbetsmarknaden, samt en ökad social inkludering i samhället.

Hur går matchningen till?

Via Unga i jobb matchas unga vuxna mot arbetsgivarens behov för att erbjudas praktik eller anställning. Matchningen sker utifrån utbildningsinriktning, kompetens, personlighet, drivkrafter och intressen samt de unga kandidaternas egna preferenser och önskemål. 
Kandidaterna genomgår ett antal förberedande aktiviteter hos Unga i jobb för att lära sig mer om svensk arbetsmarknad. Detta sker bland annat genom träffar, rådgivning och utbildningstillfällen hos Stockholms/Uppsala Stadsmission. Vid behov kan Unga i jobb till viss mån hjälpa kandidaterna med kompetensutveckling genom relevanta vidareutbildningar. Varje kandidat har en yrkesvägledare från Stockholms/Uppsala Stadsmission som finns till stöd. 
 

Hur går anställningen till?

 1. Kontakta oss på Unga i jobb så att vi kan diskutera ditt rekryteringsbehov.  
 2. Vi matchar behovet mot våra kandidater utifrån flera variabler, så som utbildningsinriktning, erfarenhet och intresse. 
 3. Du träffar en eller flera kandidater (tillsammans med en yrkesvägledare från Unga i jobb om du så önskar).   
 4. Ni skriver kontrakt!
 5. Unga i jobb finns med som bollplank och hjälper till att ge information så att anställningen kan nå upp till de krav som finns i enlighet med gymnasielagen. Vi finns också som stöd så länge du som arbetsgivare är i behov av det efter att anställningen är påbörjad.

Vad krävs från arbetsgivaren?

Ambitionen med projektet är att hitta och matcha kandidaterna med arbetsplatser som erbjuder en anställning som är tillsvidare eller löper över minst två år, från det att Migrationsverket prövar ansökan. Detta på grund av att visstidsanställningar kortare än två år inte godkänns av Migrationsverket. Provanställningar måste övergå i tillsvidareanställning inom de sex månader den unga vuxna har på sig att hitta jobb för att de ska få fortsätta livet i Sverige. 

Inom ramen för Unga i Jobb behöver kandidaten även en mentor som tillsammans med en yrkesvägledare hos oss stöttar och guidar den unga vuxna. 

Vilken typ av anställning behöver jag kunna erbjuda?

Vi söker företag som vill erbjuda våra kandidater praktikplatser, extrajobb, sommarjobb eller varaktiga anställningar. På så sätt är ni med och bidrar till att fler unga vuxna får en meningsfull framtid genom att hitta vägar in i arbetslivet.

Vilket stöd får jag som arbetsgivare från Unga i jobb?

Först och främst matchar vi en kandidat utefter dina behov. Vi fortsätter dock att stödja dig och kandidaten även efter anställningen börjat. Vi stödjer dig med information om vad som kan vara bra att känna till kring målgruppen, och vad som kan vara bra att känna till kopplat till gymnasielagen. Vi kan även komma ut på studiebesök på arbetsplatsen. Har du annat behov av stöd är vi öppna för att diskutera det och möjliggöra för att vi stöttar med andra saker med.

Kort om gymnasielagen – vad behöver jag veta som arbetsgivare?

Den 1 juli 2018 trädde den så kallade tillfälliga lagen, det vill säga gymnasielagen, i kraft. Lagen innebär i korthet att ungdomar som tidigare fått, eller annars skulle få, beslut om utvisning fick möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.  
Som arbetsgivare är det viktigt att känna till reglerna kring gymnasielagen om du vill möjliggöra en varaktig anställning. Unga i jobb kan stötta dig kring dessa regler. Men i kort är detta viktigt att tänka på: 

 • Anställningen behöver i regel vara tillsvidare eller löpa över minst två år  
 • Det kan också vara tillräckligt med en provanställning, om det är tydligt att provanställningen kommer att övergå i en tillsvidareanställning.  
 • Anställningsvillkoren ska vara minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.  
 • Anställningen kan vara på deltid, men lönen måste vara tillräcklig för att den anställda ska anses kunna försörja sig.   
 • Du måste ha en försäkring för den anställde  
 • Du behöver anmäla anställningen till Skatteverket (blankett 1160) senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats  
 • Anställningen får inte vara subventionerad via statliga bidrag

På migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasielagen. 
 

Hur kommer jag i kontakt med Unga i jobb?

Kontakta oss gärna på ungaijobb [at] stadsmissionen.se