Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om uppsägningar av Unga i jobb på Apotea

Nyligen framkom det i media att 9 av 27 deltagare inom projektet Unga i Jobb blivit uppsagda från sina provanställningar på Apotea. Här kan du läsa mer.

Bakgrund

Unga i jobb är ett initiativ av Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission med medfinansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet har en jobbmatchningstjänst med mål att ge unga vuxna som omfattas av gymnasielagen möjlighet att få arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden och att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft. Vi söker både företag som kan erbjuda praktik, sommarjobb men framför allt företag som kan erbjuda varaktiga anställningar. När vi matchar företag med våra kandidater inom Unga i Jobb behöver det vara tydligt vilken form av anställning som erbjuds och företaget behöver uppfylla en vissa arbetsrättsliga krav för att gå in i projektet, till exempel erbjuda anställning i nivå med kollektivavtal och tillhandahålla försäkring till den anställde. Vi erbjuder stöttning för de företag som ingår i projektet genom utbildning kring målgruppen och Migrationsverkets krav på anställning för målgruppen samt genom att finnas med i hela rekryteringsprocessen.

I samarbetet med Apotea har vi upplevt ett genuint engagemang att erbjuda allt detta. Två tredjedelar av våra kandidater har fått en fast anställning via företaget. Trots det är de många uppsägningar som nu framkommit självklart bekymmersamma och vi fokuserar nu på att ta reda på vad som lett fram till den här situationen. Förhoppningen är alltid att varje deltagares anställning ska leda till en långsiktig anställning. Med det sagt så är det en arbetsgivares fulla rätt att avsluta en provanställning, det är inte ett beslut som vi kan påverka inom ramen för samarbetet.

Frågor och svar

Hur stöttar ni deltagarna nu?

Situationen som har uppstått är olycklig. Våra deltagare är givetvis mycket ledsna och upprörda. Många har ansökt om permanent uppehållstillstånd i Sverige genom sina anställningar på Apotea. En uppsägning kan få stora konsekvenser för enskilda individer. Vårt fokus nu är att stötta våra deltagare så gott det går genom att kartlägga hur deras respektive ärenden hos Migrationsverket påverkas, genom CV-hjälp och stöd i att hitta nya jobbmöjligheter.

Hur ser dialogen ut med Apotea just nu?

Vi för just nu en dialog med Apotea med syfte att bilda oss en ordentlig uppfattning om vad som hänt och hur vi tillsammans kan arbeta för att det inte ska hända igen. Vi har påtalat de potentiella konsekvenserna en uppsägning kan få för enskilda deltagare och att vi tycker att situationen som nu uppstått är bekymmersam.

Vad gör ni för att förhindra att liknande situationer uppstår framöver?

Vi kan aldrig kräva garantier på fast anställning från våra samarbetspartner. Det vi gör nu är att utvärdera hur vi kan förbättra våra rutiner för uppföljning av varje deltagares anställning för att förebygga att liknande händer i framtiden. Vi behöver undersöka hur vi inom ramen för samarbetet kan stärka vår närvaro i varje deltagares rekryteringsresa, utöver det handledar- och mentorprogram som finns på plats idag.