Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjehemsvård

Bild på man som lagar mat.
Stockholms Stadsmission erbjuder familjehem eller jourhem och arbetar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Familjehemmen får konsulentstöd och finns i hela landet, med fokus på Storstockholm. Vi tar emot placeringar av tonåringar från 13 år, unga vuxna och vuxna.

I våra familjehem eller jourhem erbjuds barn och vuxna i behov av trygghet och stabilitet stöd och struktur i hemmiljö. Vi tar emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik, kriminellt livsmönster, personer i behov av skydd, med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi tar även emot ensamkommande ungdomar.

Våra familjehem och jourhem finns i hela Sverige med tyngdpunkt i Storstockholm. Familjehemsvården tar emot förfrågningar både inom och utanför ramavtal samt har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. 

Vilka är vi?

Stockholms Stadsmissions familjehemsvård är nystartad och leds av verksamhetschef Lena Karlsson. Hon har närmare 20 års erfarenhet av socialt arbete inom kriminalvård och familjehemsvård. Verksamhetsledare Lisa Fridén har lång erfarenhet av socialt arbete med barn och unga bland annat som socialsekreterare. Alla familjehem får konsulentstöd av högskoleutbildad personal med bred erfarenhet av socialt arbete.

Alla människor har rätt till nya livschanser

Alla familjehem och jourhem går Stockholms Stadsmissions utbildning för volontärer för att förstå hur vi arbetar och vår värdegrund. Organisationen har en lång tradition av arbete med människor som lever i social utsatthet och basen för vårt arbete är vår värdegrund som bygger på alla människors lika värde och lika rättigheter - oavsett förutsättningar och livssituation. Stockholms Stadsmission förespråkar alla människors rätt till kärlek och värme, rätt till nya livschanser och förmåga att välja och att ta ansvar.

En bredd av olika verksamheter

Stockholms Stadsmission har cirka 50 olika verksamheter. Det är bland annat olika boenden och träningslägenheter, vi driver gymnasieskolor och vuxenutbildning, vi erbjuder arbetsträning, terapi, och anordnar fritids- och kolloverksamhet för unga och äldre. Vår bredd av verksamheter gör att vi har bred kompetens och möjlighet att erbjuda ytterligare stöd i någon av organisationens verksamheter, utöver familjehemmet eller jourhemmet.

Erbjudande om fadder

Volontärverksamhet är en stor del av Stockholms Stadsmission och vi har därför förmånen att kunna erbjuda alla placerade en egen fadder. Faddern är en fristående kontakt som kan utöka den placerades kontaktnät, finnas där som en medmänniska och bidra till en positiv utveckling. Faddrarna finns främst i Storstockholm. 

En non profit-organisation med lång erfarenhet

Stockholms Stadsmission är en idéburen verksamhet, non profit, som återinvesterar ekonomiskt överskott i verksamheten. Organisationen startades 1853 och har en lång tradition av arbete med människor som lever i social utsatthet.

Välkommen att kontakta oss för mer information. 

Lena Karlsson verksamhetschef familjehem Stockholms Stadsmission
Lena Karlsson
verksamhetschef
Lisa Fridén verksamhetsledare familjehem Stockholms Stadsmission
Lisa Fridén
verksamhetsledare