Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppna ditt hem för människor på flykt

Stockholms Stadsmission hjälper människor som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina att få ett tillfälligt hem i Stockholm. Nu söker vi privatpersoner som kan öppna upp hela, eller delar av sina hem samt fastighetsägare som kan upplåta olika typer av boendelösningar för att ta emot personer på flykt.

Vi på Stockholms Stadsmission matchar dig med en boende och finns med som stöd under hela processen för att du och den boende ska känna er trygga.

Vem kommer hem till dig?

En familj eller en person som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina och som inte kan få eller får hjälp av myndigheter på grund av exempelvis för högt söktryck.

Vilka typer av bostäder behövs?

Vi möter ett stort behov från familjer som söker boende, därför söker vi första hand större boendelösningar där det finns utrymme för flera personer att bo bra under en längre tid. Det kan till exempel handla om hela lägenheter, en sommarstuga, eller flera rum i en större lägenhet eller villa. Genomsnittsfamiljen som söker stöd hos oss består av fem personer, inklusive barn. 

Från företag söker vi olika former av boendelösningar, till exempel hela lägenheter eller hotellrum. Vi ber alla att i möjligaste mån öppna upp sina hem och lokaler som lån för att våra resurser ska räcka så långt som möjligt.

Är du nyanländ till Stockholm och behöver boende?

Mejla oss på bobyranukraina [at] stadsmissionen.se eller ring på: 08-684 231 12.

Telefontider:

  • måndag-fredag: 9-14 (svenska och engelska)
  • måndag-fredag: 14-16 (ryska och ukrainska)