Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Viktiga saker att tänka på när du tar emot personer på flykt i ditt hem

Att ta emot personer som flytt på grund av ett krig är ett fantastiskt sätt att göra skillnad, men också ett stort ansvar. Här är några viktiga frågor att ställa dig själv innan du tar emot en eller flera personer i ditt hem.

Ta hjälp av en organisation 

Att låna ut sitt hem eller en boendelösning via en etablerad organisation är en stor fördel. Då kan du få hjälp med strukturen och formen för utlåning, samtidigt som organisationen kan agera som mellanhand och på förhand ta reda på vilka behov personen har. Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att förmedla boendeplatser hos privatpersoner och fastighetsägare och kan stötta dig genom hela processen.  

Förankra beslutet i hela hushållet 

Fundera över hur det kan påverka personerna i ditt hushåll att öppna upp ert hem för en person på flykt. Se till att beslutet är förankrat – det är viktigt att kunna erbjuda ett tryggt och lugnt hem.  

Var öppen 

Ifall det är första gången du öppnar upp ditt hem för en person på flykt, är det viktigt att  ha en god kommunikation med den som flyttar in. Var så öppen som möjligt med att det är en ny situation för dig, det är det ju också för den som söker sitt boende.  

Fundera över ett åtagande över tid 

Fundera över vad det innebär att öppna upp ditt hem i minst sex månader. Hur kommer det påverka vardagen? Mäktar jag med? Det är viktigt att tänka igenom de här frågorna på förhand, av omsorg för både dig själv och den som flyttar in hos dig.  

Möta personer i kris

Personer som tvingats fly på grund av krig befinner sig i en väldigt sårbar situation. Impulsen att hjälpa är självklart stor, men var ödmjuk inför att personen du möter behöver få landa och komma på plats i sin egen takt. Vår erfarenhet av att hjälpa personer i kris är att erbjuda dem möjlighet till handlingsutrymme i så stor utsträckning som möjligt är det allra bästa. Att till exempel kunna laga sin egen mat, planera sin egen dag och välja sina egna kläder. Att befinna sig i kris är att befinna sig i stor ovisshet, då är förmågan att kunna ägna sig åt saker man själv kan påverka extra viktig. 

Vidare läsning 

I den här artikeln berättar personer från Röda Korset om viktiga saker att tänka på när det kommer till att öppna upp sitt hem.