Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Care: Jobbredo Ukraina

Medarbetare skriver i ett block, logga som visar att projektet medfinansieras av Europeiska unionen.
Stockholms Stadsmission driver ett projekt som riktar sig till personer som flytt kriget i Ukraina. Projektet syftar till att stötta målgruppen i arbetsmarknadsfrågor och öka målgruppens förutsättningar att hitta ett arbete i Sverige. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Vi hjälper dig mellan 18-65 år som flytt från Ukraina att komma närmare jobb i Sverige.

Genom Care: Jobbredo Ukraina erbjuder vi:

  • Individuellt stöd och coachning  
  • Samhälls- och arbetsmarknadsträffar där den jobbsökande får ta del av praktisk och teoretisk kunskap som är av vikt inför att de ska börja arbeta i Sverige
  • Möjlighet att matchas mot arbetsgivare i behov av arbetskraft
  • Rekryteringsträffar
  • Svenska- och engelska kurser

Syftet med aktiviteterna är att förbättra deltagarnas förutsättningar att hitta ett arbete i Sverige. Allt stöd individanpassas och utgår från deltagarens behov.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vi håller till i lokaler centralt på Södermalm i Stockholm. Aktiviteter finns både dag- och kvällstid för att passa olika deltagarbehov. 

Öppet hus: Varje tisdag 14-18, onsdag 10-14 och torsdag 10-14.

De första stegen i Care: Jobbredo Ukraina:

  1. Individuellt kartläggningssamtal med jobbcoach – vilket stöd behöver du för att närma dig jobb?
  2. Aktivitetsplan anpassad efter dina behov – aktiviteter i grupp eller enskilt.

Låter detta intressant? Kontakta oss!

Maila dina kontaktuppgifter till oss på care [at] stadsmissionen.se. Mer information läggs löpande ut på denna sida.

 

Stockholms Stadsmissionen проводить проект для людей, які втекли від війни в Україні.
 Проект спрямований на підтримку цільової групи у питаннях ринку праці та підвищення шансів знайти роботу в Швеції. Проект фінансується Європейським Союзом/Європейським соціальним фондом. 
Ми допомагаємо вам, у віці від 18 до 64 років, які переїхали з України, наблизитися до роботи в Швеції.

У Care: Jobbredo Україна ми пропонуємо:

• Індивідуальну підтримку та коучинг.
• Зустрічі про шведське суспільство та ринок праці, де шукач роботи може    отримати  практичні  і теоретичні знання, важливі перед початком роботи в Швеції.
• Можливість співпраці з  роботодавцями, які потребують робочої сили.
• Зустрічі з найму персоналу
• Курси шведської та англійської

Мета заходів – покращити умови працевлаштування учасників у Швеції. Вся підтримка індивідуально адаптована та базується на потребах учасника.
Участь у проекті безкоштовна. Ми знаходимося в  центрі Стокгольму на Södermalm. Заходи доступні як вдень, так і ввечері, щоб задовольнити різні потреби учасників.

Відчинені для Вас без попереднього запису (drop-in) : щовівторка 14-18, щосереди та щочетверга 10-14.

Перші кроки в Care: Jobbredo Україна:

1. Індивідуальна бесіда з коучем з роботи – яка підтримка вам потрібна для наближення до роботи?
2. План заходів, адаптований до ваших потреб – групових чи індивідуальних.

Звучить цікаво? Зв'яжіться з нами!

Надішліть нам свої контактні дані на адресу: care [at] stadsmissionen.se
Більше інформації постійно публікується на цій сторінці.