Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyanländ till Stockholm - här kan du få stöd

Här samlar vi information för dig som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina om vilka rättigheter du har i Sverige, och hur du kan få stöd via Stockholms Stadsmission.

Utbildningar

Under hösten erbjuder vi människor som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina olika grupputbildningar som syftar till att göra etableringen i Sverige lättare. utbildningarna är gratis och äger rum i Stockholms Stadsmissions lokaler på Fatburs brunnsgata 26 på Södermalm i Stockholm. Grupputbildningarna är en del av Stockholms Stadsmissions projekt Stödinsatser Ukraina som medfinansieras av Länsstyrelsen i Stockholm.

Information om dina rättigheter och kontakt med myndigheter

Här kan du ladda hem pdf:er där du kan läsa om vad massflyktsdirektivet innebär, vilka myndigheter du kan vända dig till för att få dina rättigheter tillgodosedda, och var du kan vända dig för att få vård i Stockholms län.

Här kan du få stöd inom Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som arbetar för ett mänskligare samhälle genom boende, social verksamhet och arbetsintegration. Om du tvingats fly till Sverige på grund av kriget i Ukraina, kan du vända dig till följande verksamheter för att få stöd med juridisk rådgivning, basbehov såsom mat och kläder, och sammanhang där du kan hitta gemenskap och träffa andra människor som befinner sig i en liknande situation som du. 

Stödcenter Ukraina (öppet till och med 15 december 2022)

Vi har öppnat ett stödcenter på Kungsholmen där du som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina kan få basbehovsstöd i form av kläder och hygienartiklar, enklare rådgivning och information om var du kan få vidare stöd.  

Öppettider: tisdag-lördag 10-17

Läs mer om stödcentret här.

Stockholms Stadsmission Stödteam Ukraina på Unga Station Söder (T.o.m. årsskiftet 2022)

Unga Station Söder erbjuder rådgivning, samhällsvägledning i frågor om skola, jobb, juridik, boende, vård, samhällsorineterade grupputbildningar med mera. På Unga Station kan du få mat och barnartiklar såsom blöjor, mjölkersättning och annat stöd. Här finns även möjlighet till lek och pyssel för barn. 

Målgrupp: barn, unga upp till 20 år och deras familjer.  
Öppettider: måndagar kl. 9.30-11.30
Adress: Fatburs Brunnsgata 26, 118 28 Stockholm 

Läs mer om Unga Station Söder här.

Crossroads råd- och stödcenter 

Crossroads är ett råd- och stödcenter dit du kan gå för att få mat, tillgång till dusch och tvätt. På verksamheten finns även jurister som erbjuder rådgivning. På Crossroads finns en separat avdelning för kvinnor där du kan få vila, tillgång till dusch och tvätt, samt viss hälsorådgivning. Personalen på Crossroads talar ett flertal språk, bland annat: italienska, franska, rumänska, spanska, polska, arabiska och engelska. 

Verksamheten riktar sig i vanliga fall till vuxna medborgare i ett EU-land utanför Norden/Skandinavien, vuxna som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land utanför Norden/Skandinavien, vuxna som inte är folkbokförda i Sverige och saknar ett svenskt personnummer.  

Du som flyr konflikten i Ukraina är välkommen på verksamheten för att ta del av mat och rådgivning. Observera att verksamheten inte är öppen för barn. 

Läs mer om Crossroads här.
 
Öppettider:  
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 8.30-15 
Onsdag: 8.30-12.30 
Adress: Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm 
Email: crossroads [at] stadsmissionen.se  
Telefon: 08-684 231 50 

Mötesplats St Paul 

På Mötesplats St Paul kan du köpa lunch för en billig peng och delta i olika gruppaktiviteter. 

Läs mer om Mötesplats St Paul här.
 
Öppettider:  
Måndag-fredag: 9-14  
Lunch serveras till klockan 13.45. 
Adress: Ragvaldsgatan 10, 118 46 Stockholm 
Telefon: 08-684 233 10 

Källan Flemingsberg 

På Källan Flemingsberg kan du få stöd i att orientera sig i det svenska samhället, få ökade kunskaper om dina rättigheter eller bara komma och ta en kopp kaffe och träffa andra människor. Det här erbjuder vi på Källan Flemingsberg mellan 13 juni-26 augusti:

  • Drop-in rådgivning för personer som omfattas av Massflyktsdirektivet, torsdagar 9–11.30. 

  • Individuell rådgivning i sociala rättigheter och juridiska rättigheter. Samhällsvägledning i frågor om etablering, migration, boende, vård, socialt sammanhang med mera. 

  • Stödsamtal i olika livsfrågor.  

  • Promenera och träna svenska, torsdag 10–12  

  • Syateljé och fixa. Fredag 10–13

  • Sommarhäng för barnfamiljer, (samverkan svenska kyrkan), onsdag 13– 16.  

  • Möjlighet till gemensamma utflykter och evenemang.  

  • Möjlighet att delta på olika familjeaktiviteter som anordnas av samverkanspartner svenska kyrkan.  

Öppettider:  
Måndag-fredag: 9-16 
Adress: Diagnosvägen 14-16, 141 54 Huddinge 
Email: kallan.flemingsberg [at] stadsmissionen.se
Telefon: 08-684 233 02

Läs mer om Källan Flemingsberg här.

Stockholms Stadsmissions second hand-butiker

Stockholms Stadsmission driver 22 second hand-butiker runtom i Stockholm och Mälardalen där du kan handla kläder till ett överkomligt pris. Om du har fått ett presentkort från oss kan du använda det i alla butiker.

Här kan du hitta adresser till alla våra butiker.