Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd vårt arbete med människor från kriget i Ukraina

På Stockholms Stadsmission har vi lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om våra verksamheter för att möta akuta kriser. Med de stora flyktingströmmarna 2015 och coronapandemin färskt i minnet mobiliserar vi nu för att hantera ett ökat behov med anledning av kriget i Ukraina.

Just nu genomför vi en rad riktade insatser för att möta människor som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina. Vi förmedlar boenden, och har öppnar ett stödcenter på Kungsholmen. Inom våra ordinarie verksamheter tar vi höjd för att kunna möta fler personer i behov av stöd under de kommande månaderna. 

Det här kan du hjälpa till med

Vi behöver hjälp på flera sätt från dig som vill engagera dig lokalt i Stockholm. Med din hjälp kan vi förbereda oss för att bistå människor som kommer hit genom mat, kläder och stöd, samtidigt som vi arbetar vidare för andra människor i utsatthet.

Vi är i stort behov av insamlade medel i form av pengar

Det vi behöver för att kunna bedriva vårt dagliga arbete och samtidigt rusta för att göra mer för fler är insamlade medel i form av pengar. Till exempel kan vi då köpa in basbehov i form av kläder och hygienartiklar samt möbler till akuta boendelösningar. Vill du bidra så kan du göra det här.

Samarbeten med företag

Vi behöver samarbeta med företag och organisationer för att på bästa sätt rusta oss för de utmaningar som väntar med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget. foretag [at] stadsmissionen.se (Kontakta våra företagsansvariga här.)

Vi behöver volontärer

Vi behöver volontärer, både i vårt dagliga arbete och som beredskap för att ta emot människor på flykt. Läs mer och anmäl dig här.

Följ vårt arbete runt kriget i Ukraina

Du hittar det senaste om hur vi mobiliserar och vilket stöd vi kan ge här.