Blixtjobb

Stockholm Stadsmissions projekt Blixtjobb syftar till att hjälpa en socialt utsatt grupp människor tillbaka på fötter genom meningsfull sysselsättning.

Vår erfarenhet visar att vägen tillbaka till ett värdigt liv oftast går via just arbete och även bostad. Med Blixtjobb inriktar vi oss på arbete och vill specifikt nå människor som lever i utsatthet och med missbruksproblematik. Dessa personer är idag inte välkomna på arbetsmarknaden, trots att många av dem har kapacitet att utföra lättare arbetsuppgifter.

Projektet består av tre olika delar – externa uppdrag, tillverkning och utbildning.

Externa uppdrag

I Blixtjobb får deltagarna möjlighet att utföra ett externt uppdrag på beställning av företag och få lön utbetalt samma dag. I uppdraget ingår att en arbetsledare från Blixtjobb följer med till arbetsplatsen samt en garanti att alla arbeten kommer att utföras. Deltagarna i Blixtjobb kan utföra uppdrag inom en mängd olika områden: trapp-, bygg- och lokalstädning, fönsterputsning, målning, reklamutdelning, parkarbeten med mera.

Tillverkning

En del i Blixtjobb är specifikt riktad mot kvinnor. Kvinnor som lever i utsatthet befinner sig i en oerhört svår situation som många gånger leder till prostitution och missbruk. I Stockholms Stadsmissionens lokaler på Södermalm har det inrättats en verkstad där kvinnor som lever i missbruk och utanförskap tillverkar produkter, som sedan säljs i Stockholms Stadsmissions second handbutiker och webshop.

Utbildning

Stockholm Stadsmissions långa erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet har gett specifika kunskaper och lärdomar. Kunskaper som vi gärna vill förmedla vidare till samhället och näringslivet för att sprida omtanke och skapa en mänskligare stad. Vi erbjuder ett antal olika utbildningar för företag som en del i företagssamarbetet.

 

Ett stort tack till Städkommers för er sponsring av nya moppar till oss på Blixtjobb! Ert stöd betyder mycket.

 Referenser


- Organisationen Individuell Människohjälp anlitar Blixtjobb varannan vecka för städ av deras lokaler.
   Kontakt: Anders Stjernlöf, tel: 08 667 25 04

- Myrorna har anlitat Blixtjobb för bygge av kontor och provhytter.
   Kontakt: Jerry Järvinen, tel: 08-556 059 82

Korta fakta

Mer information, vänligen kontakta:
blixtjobb@stadsmissionen.se

Notiser

Visa alla notiser