Matmissionen - en social supermarket

Matmissionen är en social matbutik i Veddesta centrum.

  • 29 sep 2016

Följ gärna vad som händer på Matmissionens Facebooksida.

Matmissionen är en social supermarket som möjliggör arbetsträning, bidrar till minskat matsvinn och ger ekonomiskt utrymme för personer som lever i ekonomisk utsatthet. Nordens första Social Supermarket öppnade i Rågsved december 2015 men fick stängas efter en brand i mars. Nu har butiken öppnat på nytt i Veddesta centrum. Butiken har Axfood som medgrundare men ägs och drivs av Stockholms Stadsmission Sociala företag. 

Matmissionens mål
- Ge plats för personer som vill arbetsträna och därmed närma sig arbetsmarknaden genom att ge personligt stöd, yrkeserfarenhet inom butik och service, logistik och livsmedelshantering.

- Möjliggöra för personer som lever i ekonomisk utsatthet att uppnå stärkt egenmakt. Detta genom att butiken skapar ekonomiskt utrymme, minskad ekonomisk stress och ökad tillgång till varierad kost.

- Bidra till minskat matsvinn och därmed ge en positiv miljöpåverkan.

Varorna i butik
Sortimentet i butiken kommer att bestå av donerat livsmedelsöverskott varför vi aldrig kan säkerställa ett fullt varusortiment. Varorna i Matmissionen kommer att vara nära bäst-före-datum, eller av annan orsak inte möjliga att sälja i en vanlig butik. Det kan bero på mindre skador i yttre förpackningar eller stora överlager hos leverantörer p.g.a. felaktiga prognoser.

Medlemskap

Matmissionen har ett medlemskap som ger rabatt upp till en 1/3-del eller mindre av ordinarie pris. Köp begränsas till 250:- /vecka (efter dragen rabatt).

Du kan ansöka om medlemskap i Matmissionen om du har:
.         Försörjningsstöd
·         Etableringsersättning
·         Aktivitetsersättning
.         Aktivitetsstöd 
·         Garantiersättning (låg sjukersättning)
·         Garantipension (låg pension)
·         Dagersättning från Migrationsverket

Eller lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som understiger 8700 kr/mån efter skatt.
Studerande kan inte bli medlem i Matmissionen.

Ansökan om medlemskap
Välkommen att ansöka om medlemskap:

I Veddesta köpcentrum (i lokal vid guldaffären) 
Tisdagar kl. 14.30-17.00 och Torsdagar kl. 9.00-11.30

Har du redan ett medlemskort? Befintliga medlemskap fortsätter att gälla, d.v.s. de medlemskap som utfärdades i Matmissionen Rågsved.

Hur du ansöker
Ta med giltig ID-handling samt beslut/utbetalningsavi som styrker att du lever upp till kriterierna för medlemskap. Har du lön ska du antingen ta med din senaste löneavi samt dina tre månaders senaste kontoutdrag eller förra årets deklaration. Har du pension ska du ta med utbetalningsavi eller förra årets deklaration.

Frågor om medlemskap
Kontakta butiken på 08-6842 34 09

Hitta till Veddesta Köpcentrum
Matmissionen finns i Veddesta köpcentrum (en tidigare Willys-butik).

Pdf- vägbeskrivning och karta

Kommunalt:
Pendeltåg: Till station Barkarby. Här kan du ta buss 541 eller 553 till
Veddesta centrum alternativt promenera cirka 10 minuter till Veddesta
köpcentrum. Från pendeltågsstationen i Barkarby promenerar du längs
Veddestavägen förbi några bilfirmor. Du ser så småningom Veddesta
köpcentrum på vänster sida.

Buss: Utanför köpcentrat finns busshållplats "Veddesta centrum". Den
trafikeras av flera bussar från bland annat Kista, Akalla och Mörby.

Om du kommer med bil finns gratis kundparkering vid köpcentrat.

Donation av livsmedel
Butikens sortiment styrs efter aktuellt livsmedelsöverskott hos till en början tiotalet leverantörer. Är ni en livsmedelsproducent/ leverantör som är intresserade av att donera livsmedel till butiken eller till våra sociala verksamheter? Kontakta oss via mejl livsmedelsdonationer@stadsmissionen.se

 

Korta fakta

Matmissionen
Adress: Veddesta Köpcentrum, Veddestavägen 13, 175 62 Järfälla

Öppettider: mån-fre klockan 12.00-17.30

Butiksnummer:
08-6842 34 09

Verksamhetsledare:
Johan Rindevall
tel: 08-68 42 3427

Vid frågor om arbetsträning:
Tove Larsson,
tel: 08-68 42 3429

Notiser