Matmissionen - en social supermarket

OBS! På grund av brand är Matmissionen i Rågsved stängd från och med 16 mars. (foto: Stefan Nilsson)

  • 24 maj 2016

OBS! På grund av brand är Matmissionen stängd från och med den 16 mars. Du som brukar handla i butiken kommer att kunna följa vad som händer på Matmissionens Facebooksida.

Matmissionen är en social supermarket som möjliggör arbetsträning, bidrar till minskat matsvinn och ger ekonomiskt utrymme för personer som lever i ekonomisk utsatthet. Nordens första Social Supermarket öppnade i Rågsved december 2015. Butiken hade Axfood som medgrundare men ägdes och drevs av Stockholms Stadsmission Sociala företag. 

Handla med omtanke för miljö och människa
Visste du att det varje år slängs 622 000 ton ätbar mat, vilket motsvarar cirka 65 kilo per person och år. Mat som kastas helt i onödan.

Varorna i butik
Sortimentet i butiken består av donerat livsmedelsöverskott varför vi aldrig kan säkerställa ett fullt varusortiment. Varorna i Matmissionen kommer att vara nära bäst-före-datum, eller av annan orsak inte möjliga att sälja i en vanlig butik. Det kan bero på mindre skador i yttre förpackningar eller stora överlager hos leverantörer p.g.a. felaktiga prognoser.

Medlemskap

Matmissionen har ett medlemskap som ger rabatt upp till en 1/3-del eller mindre av ordinarie pris. Köp begränsas till 250:- /vecka (efter dragen rabatt).

Du kan ansöka om medlemskap i Matmissionen om du har:
.         Försörjningsstöd
·         Etableringsersättning
·         Aktivitetsersättning
.         Aktivitetsstöd 
·         Garantiersättning (låg sjukersättning)
·         Garantipension (låg pension)
·         Dagersättning från Migrationsverket

Eller lever på sjukpenning, sjukersättning, A-kassa, pension eller lön som understiger 8700 kr/mån efter skatt.
Studerande kan inte bli medlem i Matmissionen.

Kontakt
Välkommen att mejla matmissionen@stadsmissionen.se eller ta kontakt med någon av kontaktpersonerna här till höger.

Donation av livsmedel
Butikens sortiment styrs efter aktuellt livsmedelsöverskott hos till en början tiotalet leverantörer. Är ni en livsmedelsproducent/ leverantör som är intresserade av att donera livsmedel till butiken? Kontakta oss via mejl livsmedelsdonationer@stadsmissionen.se

Matmissionens mål
- Ge plats för personer som vill arbetsträna och därmed närma sig arbetsmarknaden genom att ge personligt stöd, yrkeserfarenhet inom butik och service, logistik och livsmedelshantering.

- Möjliggöra för personer som lever i ekonomisk utsatthet att uppnå stärkt egenmakt. Detta genom att butiken skapar ekonomiskt utrymme, minskad ekonomisk stress och ökad tillgång till varierad kost.

- Bidra till minskat matsvinn och därmed ge en positiv miljöpåverkan.

 

Läs och se mer om Matmissionen i Mitti tidningen.

Korta fakta

Matmissionen
Tyvärr är butiken stängd på grund av brand.

Verksamhetsledare:
Johan Rindevall

Kontakt om medlemskap:
Anne Lunde Dinesen, projektledare,
Tel: 08-6842 34 05, anne.lundedinesen@stadsmissionen.se

Vill du arbetsträna i butiken?
Vänligen kontakta handledare Tove Larsson, 08-68 42 3429 ,  tove.larsson@stadsmissionen.se

Notiser