Utbildning

Tillgång till bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att motverka och förebygga utanförskap. Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

I vår folkhögskola och yrkeshögskola är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Utgångspunkten i undervisningen på våra skolor är lust och vilja till utveckling.

En elev på Stadsmissionens Folkhögskola tittar in i kameran.

Hitta din utbildning på vår folkhögskola

Läs in grundskolebetygen/gymnasiebetygen, gå kursen Skriv för att nå ut eller kombinera studier i svenska med en utbildning inom restaurang.
Nath och Nathalie är elever på Stockholms Stadsmissions Folkhögskola.

Det är aldrig för sent att plugga

- Det är aldrig för sent. Oavsett bakgrund, så går det att komma vidare, säger Nathalie som är deltagare på Stockholms Stadsmissions folkhögskola.
Elever på Stockholms Stadsmissions yrkeshögskola diskuterar vid ett bord.

TIPS: Kolla in våra yrkeshögskole-kurser

Vi tipsar om våra korta kurser i Våld i nära relationer, Bostad först – från teori till praktik och Ungdomskriminalitet.