Deltagare bredvid skåp på Stockholms Stadsmissions Folkhögskola.

Plugga på vår folkhögskola

Alla människor har rätt till bra utbildning. Här hittar du alla kurser på Stockholms Stadsmissions folkhögskola.
Till våra kurser

Utbildning

Tillgång till bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att motverka och förebygga utanförskap. Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

I vår folkhögskola och yrkeshögskola är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Utgångspunkten i undervisningen på våra skolor är lust och vilja till utveckling.

En elev på Stadsmissionens Folkhögskola tittar in i kameran.

Hitta din utbildning på vår folkhögskola

Läs in grundskolebetygen/gymnasiebetygen, gå kursen Skriv för att nå ut eller kombinera studier i svenska med en utbildning inom restaurang.
Nath och Nathalie är elever på Stockholms Stadsmissions Folkhögskola.

Det är aldrig för sent att plugga

- Det är aldrig för sent. Oavsett bakgrund, så går det att komma vidare, säger Nathalie som är deltagare på Stockholms Stadsmissions folkhögskola.

Hitta rätt utbildning på vår yrkeshögskola

 Tommy Chan, lärare på Stadsmissionens yrkeshögskola.

Vill du jobba med att stötta människor i utsatta situationer?

På vår yrkeshögskola kan du läsa till behandlingspedagog/socialpedagog och kursen Våld i nära relationer. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetslivet.