En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle

Stiftelsen Stadsmissionen Skola har drivit skolverksamhet i över 150 år. Vi är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är sedan juli 2013 en del av Stiftelsen Stadsmissionens skola, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Dessutom erbjuder stiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux, sfi och yrkeshögskola i Stockholm. Totalt studerar 3000 studerande på våra skolor vilket gör oss till Sveriges största idéburna skolverksamhet.

De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering är ett av motiven för oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi sätter det viktigaste i fokus – att ge unga den mest kvalitativa utbildningen. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet.Stiftelsen Stadsmissionens skola är medlem i Idéburna skolors riksförbund.  

På gång

Notiser