En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle

Stockholms Stadsmission har drivit skolverksamhet i över 150 år. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i hela Mälardalen. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Dessutom erbjuder skolstiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, sfi och yrkeshögskola i Stockholm. Totalt studerar 2500 studerande på våra skolor vilket gör oss till Sveriges största fristående, idéburna skolverksamhet.

De ökade problemen i svenska skolan med sjunkande studieresultat och ökad segregering är ett av motiven för oss att utveckla vår skolverksamhet. Vi sätter det viktigaste i fokus – att ge unga den mest kvalitativa utbildningen. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet.


Stadsmissionens skolstiftelse är medlem i Idéburna skolors riksförbund.  

Notiser