Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Olov Lindgren möjliggör möten mellan människor

Företaget Olov Lindgren är huvudpartner till Stockholms Stadsmission. På bilden syns vd Sven Renström.
I en tid av ökad social polarisering är behovet av naturliga mötesplatser för människor i olika livssituationer större än någonsin. För det familjeägda fastighetsbolaget Olov Lindgren är social hållbarhet inte något nytt, däremot blev vårt projekt Mötesplats St Paul ett nytt sätt för dem att samarbeta kring frågor som är viktiga för dem i deras hållbarhetsarbete. Och det handlar bland annat om tillit mellan människor. Sven Renström, vd på Olov Lindgren, berättar mer.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?                                       
Det finns många verksamheter som gör mycket på frivillig bas för samhället. Stat och kommun täcker fler områden än vad man gjorde när Stockholms Stadsmission och liknande organisationer startade under 1800-talet. Men det offentliga har inte, och ska nog inte, ta över ansvaret för det medmänskliga engagemang som Stockholms Stadsmission bevisligen har uträttat. De frivilliga organisationerna har inte möjlighet att finansiera sig via skattsedeln och eftersom vi är övertygade om att de behövs vill vi stödja där vi känner att det ger effekt. Det är ett samhällsansvar utöver att bara vara laglydig.  
Att vi valt att bidra just till Stockholms Stadsmission är för att ni har en uthållighet och långsiktighet som behövs. Ni har funnits i 175 år och är här för att stanna.  Vi delar er syn på medmänsklighet – vi vet vad ni står för.


Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Vi har precis inlett ett samarbete där vi som företag har beslutat att vi som huvudpartner är med och finansierar Mötesplats St. Paul. Vår ambition är att, utöver ett ekonomiskt stöd, erbjuda möjligheter för både medarbetare och våra hyresgäster att få förståelse för den insats Stockholms Stadsmission gör och kanske även i förlängningen kunna bidra som individ.

Vi ser detta samarbete som ett viktigt verktyg för att öka förståelsen mellan människor.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Sammanfattningsvis arbetar vi med integrerad hållbarhet , det vill säga hållbarhet är alltid närvarande i alla delar av vår affärsplan. 
I relationen med Stockholms Stadsmission är det främst den sociala hållbarheten som är i fokus. Social hållbarhet är inte något nytt för oss, vi har jobbat med det länge, men har inte pratat så mycket om det. Olov Lindgrens vision är hållbara miljöer där människor känner tillit. Begreppet tillit är därför centralt för oss där vi i vår verksamhet närmast kan påverka attityder mellan medarbetare och hyresgäster. Tillit innebär att man börjar bry sig om varandra och det ändrar beteenden. Ett annat begrepp är omtanke om medarbetare och hyresgäster. Vi vill gärna utvidga dessa två begrepp, tillit och omtanke, att omfatta även de som står utanför vår egen vardag.


Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Idag räcker det inte för medarbetare att bara göra ett bra arbete för företaget och få lön. Många söker meningsfullhet och vill göra skillnad genom att bidra till ett bättre samhälle. Vi försöker göra skillnad för våra hyresgäster men vill gärna, i den mån vi kan, hjälpa dem som vi inte möter i vardagen. Om många gör lite så kan skillnaden bli stor. Står man ensam kan det man gör kännas meningslöst. 

Läs mer om Olov Lindgren AB:s arbete med social hållbarhet

 

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Olov Lindgren AB

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som grundades 1938. I dagsläget är vi cirka 90 anställda som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm. Affärsidén är att förvärva och bygga samt förvalta och utveckla egna hyresfastigheter med bostäder och lokaler i Stockholmsområdet. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra. Våra kärnvärden genomsyrar hela verksamheten och utgår ifrån begreppen engagemang, omtanke, långsiktighet och utveckling.