En deltagare på Stadsmissionens Folkhögskola tittar i ett mikroskåp.

Allmän kurs - grundskolenivå

Saknar du grundskolebehörighet? Här får du chansen att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp och med mycket lärarstöd.
ANSÖK HÄR
Kursen Allmän kurs - grundskolenivå passar dig som inte är klar med grundskolan. Du får chans att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp och med mycket lärarstöd. Studierna bedrivs på heltid. Du läser svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska på grundskolenivå.

ANSÖK HÄR

 

Antagningsvillkor för Allmän kurs - grundskolenivå

Kursen vänder sig till dig som saknar grundskolebehörighet. För dig som har kommit till Sverige i vuxen ålder, bör du vara klar med SFI på D-nivå. Du måste fylla lägst 18 år under 2024. 

Är du mellan 16 - 17 år, så kan du studera hos oss med hjälp av din hemkommun. Kontakta gärna vår specialpedagog Zandra direkt gällande detta. Du hittar hennes kontaktuppgifter under kontakt. Har du andra frågor gällande kursen hittar du kontaktuppgifter till lärarna längst ned.

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Du står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas  (exempelvis studiebesök) samt penna, block, vissa läroböcker och dator. Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin: 

Allmän kurs: 900 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

OBS! På denna kurs behöver du en egen dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

Datum för höstterminen 2024: 19 augusti - 20 december 2024

ANSÖK HÄR

Kort fakta om Allmän kurs - grundskolenivå

  • För dig som har ofullständig grundskoleutbildning
  • Förbereder för studier på gymnasienivå
  • Små grupper
  • Stort lärarstöd

Kursansvariga Allmän kurs grundskolenivå

Lena Sultan
lena.sultan [at] stadsmissionen.se

Ninni Hasselberg
ninni.hasselberg [at] stadsmissionen.se

Oscar Sjöblom Bergqvist
oscar.s.bergqvist [at] stadsmissionen.se