En deltagare på Stadsmissionens Folkhögskola skriver på ett papper.

Skriv för att nå ut – distanskurs på halvfart

Vill du förändra något i samhället? Har du ett budskap som du vill få ut? Då är kursen Skriv för att nå ut något för dig!
ANSÖK HÄR
På vår distansutbildning, Skriv för att nå ut, får du kunskaper om hur text och bild kan användas i opinionsbildning. Kursinnehållet är också inspirerat av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Här får du lära dig hur du skriver texter och formulerar budskap med syftet att påverka människor. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om opinionsbildning och att kommunicera genom text. Det är ingen renodlad skrivkurs, men utgångspunkten är det skrivna ordet.

Du får grundläggande kunskaper om hur du uttrycker dig i text och bild för att sprida ditt budskap och väcka opinion. Att skriva för webb och blogg, skriva marknadsförande text och analysera bilder är exempel på uppgifter.

Innehållet i uppgifterna inspireras ofta av de globala utmaningar som världen står inför och som bland annat konkretiserats i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kursen ger på så vis även kunskap om dessa.

Undervisningen sker i ett digitalt klassrum

All undervisning sker genom seminarier i ett digitalt klassrum. Du kan alltså delta i kursen oavsett var du bor. En viktig del av kursen är kursdeltagarnas respons på varandras alster - texter, analyser och bilder. All respons, både från lärare och deltagare, sker i det digitala klassrummet och per e-post. 

Undervisning på halvfart

Skriv för att nå ut är en distanskurs på halvfart, det betyder att du behöver lägga minst 20 timmar på studier varje vecka. Vill du får du gärna medverka på frivilliga träffar som anordnas på skolan, eller digitalt. Du bör ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Kursinnehåll på Skriv för att nå ut – distanskurs på halvfart

 • Att skriva sammanfattande och lättfattligt
 • Att skriva riktade texter som debattartiklar och presentationstexter
 • Retorik i tal och skrift
 • Intervjuteknik
 • Analys av opinionsbildande kampanjer i sociala medier och på reklamplats
 • Grundläggande bildkomposition

Kursen avslutas med att deltagarna tillsammans eller var för sig arbetar med ett större projekt: till exempel en blogg, en hemsida, en pod, ett Facebook-konto eller en projektansökan. Det mesta som kräver skrivande får plats i projektet!

Intyg på dina kunskaper

Efter avslutad kurs får du ett intyg om färdigheter i följande:

 • Skrivande
 • Visuell kommunikation
 • Att nå ut med budskap

Antagningsvillkor och ansökan för Skriv för att nå ut – distanskurs på halvfart

Du ska vara minst 18 år gammal och ha genomfört studier på gymnasienivå. Inga övriga förkunskaper behövs. 

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.

Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per kurs: 

Skriv för att nå ut: 300 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

Kursen är CSN  berättigad på gymnasienivå. Den effektiva kurstiden är 20 veckor och det du får studiemedel för. När du blivit antagen rapporterar skolan det till CSN. När skolan startar ska du via Mina sidor på CSN eller deras app bekräfta att du påbörjat dina studier. Skolan gör detsamma. När båda meddelat kommer CSN att starta utbetalningen. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

Kurstider: 18 januari 2024 - 5 juni 2024

Kort fakta om kursen Skriv för att nå ut

 • Distanskurs på halvfart pågår 20 veckor
 • Berättigad till studiemedel från CSN
 • Lär dig påverka genom det skrivna ordet
 • Kursintyg efter avslutad kurs