Par som håller hand med Södermalm i bakgrunden.

Sista hjälpen – den största gåvan du kan ge

Genom att testamentera din gåva, låter du ditt arv bidra till ett mänskligare samhälle.
Läs mer om testamentering

Testamentera till Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmissions arbete tar vid där samhällets välfärdssystem inte räcker till. Vill du bidra till arbetet för människor i utanförskap, men vänta med din donation? Genom att testamentera din gåva, låter du ditt arv bidra till en bättre framtid.

Låt ditt testamente bidra till ett mänskligare samhälle

I en värld som ständigt utvecklas och förändras är det viktigt att minnas medmänsklighet och ansvar gentemot de som behöver hjälp. Genom att inkludera Stockholms Stadsmission i ditt testamente kan du bidra till ett mänskligare samhälle där de mest utsatta får den hjälp och stöd de behöver. Denna unika form av filantropi kan ge en långvarig och positiv påverkan på människors liv och på samhället som helhet. 

Två personer som kramar varandra

Varför testamentera en gåva?

Att bidra till Stockholms Stadsmission genom testamentet är att föra fram värdet av medmänsklighet och solidaritet i vår samtid. Genom att stötta organisationens mål att erbjuda tak över huvudet, mat, råd och stöd till utsatta individer och familjer, är du med och skapar en värld där ingen lämnas utanför. Ditt bidrag kan vara skillnaden mellan en tillvaro i misär och en möjlighet till ett bättre liv. Din och andras medkänsla, tillit och inflytande är viktiga byggstenar för en bättre framtid. En testamentsgåva kan omsättas i boende, mat för dagen, ekonomiskt stöd och ett meningsfullt socialt sammanhang. Läs mer om hur din testamentsgåva gör skillnad här.  

Testamentera din gåva för en långsiktig förändring

Ett av de mest kraftfulla aspekterna av att testamentera till Stockholms Stadsmission är den långsiktiga påverkan din gåva kan ha. Genom att stötta organisationens arbete i ditt testamente, bidrar du till att säkerställa att våra viktiga initiativ och projekt kan fortsätta även efter din tid. Detta kan ge möjlighet till kontinuerlig hjälp och stöd för utsatta i många år framöver.

Allt fler låter sitt testamente bidra till en bättre framtid

En stor del av Stockholms Stadsmissions insamling består av gåvor genom testamente. Stockholms Stadsmissions jurist Jakob möter allt fler personer som vill låta sitt arv bidra till en bättre framtid för människor som lever i utsatthet.

Stockholms Stadsmission tar varje år emot mindre och större gåvor genom testamente från personer som vill göra något meningsfullt med sina tillgångar. Jakob möter ofta personer som vill testamentera bort hela eller delar av sitt arv till Stockholms Stadsmission.

– Det är fint och betydelsefullt att möta alla de som ger oss förtroende att förvalta deras arv. Alla gåvor är värdefulla för oss, säger Jakob.

De tillgångar Stockholms Stadsmission får förtroende att förvalta är alltifrån lösöre och bostad till fonder och pengar. Varje gåva genom testamente oavsett storlek omsätts för att bidra till en bättre framtid för fler.

Givargarantin har vi utformat för att du ska känna dig trygg vid testamentsgåvor.

Att tänka på när du skriver testamente

Det kan vara en del saker att tänka på när du upprättar ett testamente, här har vi listat vad du bör tänka på när du skriver testamente. Vi har också samlat vanliga frågor och svar om testamentsgåvor här.

Har du frågor kring testamente och att testamentera en gåva?

Välkommen att kontakta

Stockholms Stadsmission
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se