Miljö och hållbarhet

Vi återbrukar cirka 25,4 ton textilier i veckan och har som mål att tillvarata minst 500 ton matsvinn varje år. Vi arbetar med miljö och hållbarhet utifrån ett kretsloppstänkande och återbrukar och återvinner stora mängder som annars hade slängts.

Systematiskt och diplomerat miljöarbete

Vårt miljöarbete har sedan 2009 resulterat i en årlig diplomering enligt Svensk miljöbas, där krav ställs på både effektiv systematik och miljöförbättringar. Miljöarbetet sker utifrån vår miljöpolicy och enligt de miljömål som årligen sätts för hela organisationen. Miljöarbetet följs upp regelbundet, utvärderas och ligger till grund för nya miljöförbättrande mål. 

I alla Stockholms Stadsmissions verksamheter arbetar vi för att minska vår påverkan på miljön. Det gör vi genom fyra miljöområden: materialval och inköp, avfall och kretslopp, energi och transport samt delaktighet och kompetens. 

Avfall och kretslopp

I det här området ligger vår största miljöpåverkan men också vårt största bidrag till en bättre miljö. Genom våra second hand-butiker och märket Remake som gör hållbart mode, återanvänder vi cirka 25,4 ton textilier i veckan. Inom Matmissionen har vi som målsättning att ta tillvara minst 500 ton matsvinn varje år. Utöver det är källsorterar verksamheterna glas, kartong, plast, metall och batterier.

Materialval och inköp

Genom vår miljöpolicy och inköpspolicy strävar vi efter att de produkter som köps in ska vara miljömärkta. Vi planerar också att förbättra cirkulära flöden inom organisationen, till exempel genom att använda second hand-möbler i våra verksamheter istället för att köpa nytt.  

Energi och transport

I organisationen övergår vi successivt till att använda miljövänliga elavtal och miljövänlig belysning, till exempel LED. Genom vår resepolicy uppmanar vi medarbetare att resa kollektivt och att välja tåg framför buss eller flyg. 

Delaktighet och kompetens

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att alla medarbetare har kunskap om och känner delaktighet i miljöfrågan. Stockholms Stadsmissions alla medarbetare går en grundläggande digital miljöutbildning och introduceras då också till vårt miljöarbete och dess rutiner. I organisationen finns närmare 40 miljöombud som tillsammans med miljöansvarig driver miljöarbetet i organisationen.  

Kvalitet och Hållbarhet
kvalitetochhallbarhet [at] stadsmissionen.se