Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Elever på Stadsmissionens Folkhögskola framför en dator.
Alla människor har rätt till utbildning och alla skolor ska vara bra skolor.

Tillgång till bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att motverka och förebygga utanförskap. Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmission driver folkhögskola och yrkeshögskola utan vinstsyfte.

I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Bara tillsammans kan vi bygga ett mänskligare samhälle för alla.

Stockholms Stadsmission är stiftelsegrundare till Stadsmissionens Skolstiftelse. Läs mer om Skolstiftelsens skolor på Stadsmissionens Skolstiftelses webbplats.