Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Studerande i gemenskap-Grillska Örebro
Alla människor har rätt till utbildning och alla skolor ska vara bra skolor. Men studieresultaten sjunker och ökad segregation bidrar till större klyftor i samhället. Det påverkar inte bara kvaliteten på skolan utan är också ett hot mot demokratin och välfärdssamhället. 

Tillgång till bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att motverka och förebygga utanförskap. Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmission driver skolor utan vinstsyfte. Vi driver folkhögskola, yrkeshögskola, gymnasieskolor och gymnasiesärskola under namnet Grillska. 

I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Bara tillsammans kan vi bygga ett mänskligare samhälle för alla.

Läs mer om utbildningarna på Stadsmissionens Skolstiftelses webbplats.