Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Ungdomar som hoppar framför en tegelvägg.
Alla människor har rätt till utbildning och alla skolor ska vara bra skolor.

Tillgång till bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att motverka och förebygga utanförskap. Bra utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi och bakgrund. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Det är bakgrunden till att Stockholms Stadsmission driver skolor utan vinstsyfte. Vi driver gymnasieskolor och gymnasiesärskola under namnet Grillska samt folkhögskola och yrkeshögskola.

I våra skolor är medmänsklighet och respekt för varandras olikheter centralt. Vi rustar våra studerande med kunskap, en tro på sig själva och på sin egen förmåga, på varandra och på framtiden. Vi vill inspirera till engagemang och låta alla utveckla sin fulla potential som trygga, ansvarsfulla individer i samverkan med andra.

Bara tillsammans kan vi bygga ett mänskligare samhälle för alla.

Läs mer om utbildningarna på Stadsmissionens Skolstiftelses webbplats.