Om oss

Stockholmsvy över Norstedts och stadshuset.
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa de mest utsatta i samhället.

Vår vision

Ett mänskligare samhälle för alla. Det är det samhälle där alla har makt att forma sina egna liv. Har tillgång till bostad, utbildning och arbete. Får känna kärlek och värme. När fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället – då blir samhällslivet mänskligare för alla.

Vårt uppdrag

  • Uppdraget i relation till individen är att se, lindra och förändra
  • Uppdraget i relation till samhället är att utmana, komplettera och engagera

Vår värdegrund

Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet.

Verksamhetsidé

Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör som utifrån en kristen grundsyn frigör människokraft genom att utmana och komplettera samhällets insatser inom utbildning, socialt företagande och social omsorg.

Ändamålsparagraf

”Att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.”

Utbildning

Stockholms Stadmission driver folkhögskola och yrkeshögskola utan vinstsyfte. Stockholms Stadsmission är också stiftelsegrundare till Stadsmissionens Skolstiftelse.

En del av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionerna i Sverige är fristående organisationer men samarbetar under Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Riksföreningen har till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna. Idag består Sveriges Stadsmissioner av tio stadsmissioner: Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala, Linköping, Västerås, Kalmar, Eskilstuna, Umeå och Örebro.

Så kan du stötta vårt arbete

Bli månadsgivare

Hur mycket vill du ge i månaden?

Som givare kan du få 25 % skattereduktion om din gåva uppgår till minst 200 kr och om du ger minst 2 000 kr under ett år. Ex. 200 kr i månaden ”kostar” dig därför endast 150 kr.