Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Om oss

Flygfoto över Stockholm
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, vård, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Då som nu kliver vi in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

Vår vision

Ett mänskligare samhälle för alla! Det är det samhälle där alla har makt att forma sina egna liv. Har tillgång till hälsovård, bostad, utbildning och arbete. Får känna kärlek och värme. När fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället – då blir samhällslivet mänskligare för alla.

Vårt uppdrag

  • Uppdraget i relation till individen är att se, lindra och förändra
  • Uppdraget i relation till samhället är att utmana, komplettera och engagera

Vår värdegrund

Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet.

Verksamhetsidé

Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör som utifrån en kristen grundsyn frigör människokraft genom att utmana och komplettera samhällets insatser inom utbildning, socialt företagande och social omsorg.

Ändamålsparagraf

”Att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.”