Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomisk rådgivning och stöd

Du som har låg inkomst och har svårt att få ekonomin att gå ihop kan få stöd av oss. Det kan exempelvis handla om hjälp med att ta reda på vilka bidrag du har rätt till, eller hjälp med mat.

Barnfamiljer

Stockholms Stadsmission förändrar under 2023 det ekonomiska stöd som tidigare riktats mot barnfamiljer som kunnat söka om medel i en öppen process. Vi kommer under innevarande år inte att ha någon öppen ansökningsperiod.

I våra sociala verksamheter kan du bland annat få stöd för att budgetera om du lever med en låg inkomst samt stöd i att ta reda på möjliga bidrag att ansöka om. 

Äldre

Du som är 61 år eller äldre och bosatt i Stockholms län kan ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag för t.ex. mat, kläder, hyra eller medicin. Det finns ingen öppen ansökningsperiod för närvarande.
 

Tandvård

Stockholms Stadsmission betalar varje år ut bidrag för tandvård. Årets första ansökningsperiod löpte ut den 31 mars och ny ansökningsperiod är i nuläget inte fastställd.

 

Allmän telefonrådgivning

Allmän telefonrådgivning för ansökan om ekonomiskt stöd till äldre, 61 år och äldre.
Telefontid tisdagar kl. 10-11.
Telefonnummer: 08 684 233 50.

Observera att det gäller en allmän telefonrådgivning. Vi svarar inte på förfrågningar gällande den egna ansökan i dagsläget, om du har sådana frågor, skriv ett brev till oss på adressen: