Ekonomisk rådgivning och stöd

Du som har låg inkomst och har svårt att få ekonomin att gå ihop kan få stöd av oss. Det kan exempelvis handla om hjälp med att ta reda på vilka bidrag du har rätt till, eller hjälp med mat. I våra sociala verksamheter kan du bland annat få stöd för att budgetera om du lever med en låg inkomst samt stöd i att ta reda på möjliga bidrag att ansöka om.

Ekonomiskt bidrag för tandvård

Ansökningsperioden är stängd

Notera att ansökningsperioden nu är stängd gällande ekonomiskt bidrag för tandvård 2024 i och med att pengarna är slut för årets ansökningsperiod.

Vem kan söka?

Du som bor i Stockholms län och är ekonomiskt behövande (se definition) kan ansöka om bidrag för tandvård genom stiftelsen Stockholms Stadsmissions Understödsfond.

Vem är ekonomiskt behövande?

För att pröva om du är ekonomiskt behövande genomför Stockholms Stadsmission en så kallad schablonmässig ekonomisk bedömning enligt Skatteverkets regelverk. Bedömningsgrunderna för ”ekonomiskt behövande” baseras på prisbasbelopp som gäller för innevarande år:

”Om den sammantagna inkomsten understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp anses en person normalt som ekonomiskt behövande (schablonregel). Med sammantagen inkomst avses inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt för året före det år då ansökan görs. Tillägg får göras med ett prisbasbelopp per person för inkomst respektive förmögenhet för hemmavarande barn eller make/sambo eller annan i hushållsgemenskapen. Dessa personers inkomster och förmögenhet ska också beaktas.”

Läs mer på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.

När kan jag söka bidrag?  

Ansökningsperioden är stängd.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka in din ansökan via post i ett kuvert tillsammans med följande dokument:

 1. Ifylld och signerad blankett.
 2. Familjebevis (Kan beställas från Skatteverket).
 3. Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år från Skatteverket (Kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 4. Bankengagemang från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Bankengagemang eller kontoöversikt är en handling från banken som visar alla dina konton och om du har sparande i form av till exempel fonder, pension eller aktier. Vanligen går det att logga in med s.k. Bank-ID och skriva ut kontoöversikt, det kan dock skilja sig mellan olika banker. Ta kontakt med din bank för att få reda på hur du lättast gör för att få fram ett bankengagemang. Observera att ett kontoutdrag inte ska skickas in. Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla vuxna i familjen så vi kan göra en korrekt bedömning.
 5. Kostnadsförslag från din tandläkare ska bifogas med din ansökan.
 6. Vi kommer inte att fortsätta bevilja särskilda bidrag för glasögon under 2024.
 7. Ansökan skickas in via post till följande adress: 

Stockholms Stadsmission
EKO/TV
Box 12016
102 21 Stockholm

Observera att ofullständiga ansökningshandlingar samt ansökningar från personer som inte uppfyller kriterierna kommer leda till ett avslag. Stockholms Stadsmission kan tyvärr inte hjälpa till med att fylla i din ansökan eller beställa dokumenten ovan.

Det här händer när du har skickat in din ansökan

Du får svar på din ansökan inom cirka fem veckor från det att vi fått in din ansökan. Notera att det är väldigt viktigt att du skickar in alla underlag vi ber om.  Om vi får in en ofullständig ansökan, blir det avslag i ärendet.

Handlingar som alltid ska bifogas med din ansökan:

 • Ifylld och undertecknad blankett. Blankett för nedladdning hittar du på den här sidan.
 • Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 • Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 • Bankengagemang och kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 • Kostnadsförslag från din tandläkare för totalkostnaden ska bifogas med ansökan.
 • Uppgift om att du har fått eller ej försörjningsstöd från socialtjänsten under den senaste månaden (ja/nej)  

Kontakt sommaren 2024

Under perioden 2 juli-6 augusti har vi sommaruppehåll för våra telefontider. Det betyder att du inte kan nå oss via telefon förrän den 13 augusti. Det går alltid bra att skicka ett brev till postadressen längre ner på sidan, eller att mejla oss på eko@stadsmissionen.se. Observera att svar på mejl kan dröja längre än vanligt under juli månad.

Allmän telefonrådgivning

Allmän telefonrådgivning om ekonomiskt stöd.
Telefontid tisdagar kl. 10-11. Obs! Sommaruppehåll 2 juli-6 augusti. Under den perioden svarar vi inte i telefon.
Telefonnummer: 08 684 233 50.

Observera att det gäller en allmän telefonrådgivning. Vi svarar inte på förfrågningar gällande den egna ansökan i dagsläget, om du har sådana frågor, skriv ett brev till oss på adressen:

Stockholms Stadsmission
EKO
Box 12016
102 21 Stockholm

Ekonomiskt stöd för barnfamiljer

Stockholms Stadsmission förändrar det ekonomiska stöd som tidigare riktats mot barnfamiljer som kunnat söka om medel i en öppen process.
Vi kommer under innevarande år inte att ha någon öppen ansökningsperiod.

Ekonomiskt stöd för äldre

Du som är 61 år eller äldre och bosatt i Stockholms län kan ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag för t.ex. mat, kläder, hyra eller medicin.
Det finns ingen öppen ansökningsperiod för närvarande.