Stöd och rättigheter

Är du osäker på vilka rättigheter du har? Du kan få stöd av oss i kontakter med socialtjänsten, skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. Du kan även få hjälp att förstå och eventuellt överklaga myndighetsbeslut. Vill du driva frågor för att förändra något i samhället kan du får stöd i förändringsarbetet.