Stöd och rättigheter

Är du osäker på vilka rättigheter du har? Du kan få stöd av oss i kontakter med socialtjänsten, skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. Du kan även få hjälp att förstå och eventuellt överklaga myndighetsbeslut. Vill du driva frågor för att förändra något i samhället kan du få stöd i förändringsarbetet.

Råd och stöd av ett ombud

Råd och stöd

För barn

Rättighetsarbete

Social mobilisering - ett sätt att driva samhällsförändring

Social mobilisering är en metod som går ut på att människor går samman för att förändra orättvisor genom att lösa ett gemensamt konkret problem, eller kräva förändring av ansvariga aktörer. Stockholms Stadsmission arbetar med metoden inom våra mötesplatser och verksamheter för människor i akut hemlöshet.