Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd och rättigheter

Är du osäker på vilka rättigheter du har? Du kan få stöd av oss i kontakter med socialtjänsten, skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. Du kan även få hjälp att förstå och eventuellt överklaga myndighetsbeslut. Vill du driva frågor för att förändra något i samhället kan du får stöd i förändringsarbetet.