Tillgänglighet på stadsmissionen.se

Vi vill att alla ska kunna använda stadsmissionen.se. Därför åtgärdar vi löpande de problem vi känner till. Vi är medvetna om att vissa delar fortfarande inte är helt tillgängliga för alla. Längre ner på sidan ser du vilka problem vi känner till, vad som är planerat och hur du gör om du vill rapportera brister.

Upplever du problem med webbplatsen?

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Vi hjälper dig också att ta del av informationen eller utföra ditt ärende på annat sätt. 

Kontakta oss
info [at] stadsmissionen.se

Om du inte är nöjd med vår hjälp kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Hur testar vi tillgängligheten?

Vi använder ett automatiskt verktyg, Siteimprove, för att övervaka webbplatsen. Vi gör också regelbundna manuella granskningar med hjälp av Digitalist. Det senaste manuella testet gjordes den 7 september 2020.

Vår målsättning är att åtgärda alla problem på webbplatsen.

Vilka förbättringar har vi gjort på webbplatsen?

Under 2019 och 2020 har vi åtgärdat många problem på stadsmissionen.se. Siteimprove som mäter tillgängligheten på skalan 0–100 har gett följande poäng:

  • 7 mars 2021: 98,4 poäng
  • 7 september 2020: 98,3 poäng
  • 7 mars 2020: 62,4 poäng
  • 7 september 2019: 59,0 poäng.

Vilka problem känner vi till idag?

  • Att skänka gåvor kan vara svårt för vissa besökare. Problemen identifierades 7 september 2020. Vi planerar att åtgärda problemen under 2021.
  • Funktionen för att godkänna kakor (cookies) är svår att läsa och ta bort för vissa besökare. Problemet identifierades 7 september 2020. Vi planerar att ersätta den med en bättre lösning under 2021.
  • Filmer saknar textning. Problemet identifierades 7 september 2020. Vi kommer löpande uppdatera textning på våra filmer.
  • Det finns PDF-dokument som kan vara svåra att läsa. Problemet identifierades 7 september 2020. Vi kommer att ersätta PDF-filer med webbinnehåll där det är möjligt. Där det inte är möjligt ska vi löpande åtgärda bristerna i filerna.
  • Några sidor har dålig struktur på rubriker. Problemen identifierades 7 september 2020. Vi åtgärdar detta löpande.
  • Några funktioner i gåvoshopen och sidor med kartor har otydlig markering av fokus. Problemen identifierades 7 september 2020. Vi planerar att åtgärda detta under 2021.

Uppdaterad 8 mars 2021.