Tre personer sitter vid ett bord och äter mat. Foto: Anna Z Ek

Vad vi gör

Vi arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.