Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personal från Nattjouren är ute på stan.

Vad vi gör

Vi arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.