Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Stockholms Stadsmission har boenden för barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd. Vi driver stödboenden för unga och för vuxna samt bostäder med särskild service för vuxna - LSS-boenden.