En deltagare på Stadsmissionens Folkhögskola tittar in i kameran.

Allmän kurs - Social

Är du nyfiken på människan och hur vi fungerar socialt? Allmän kurs Social, passar dig som i framtiden vill arbeta med människor.
ANSÖK HÄR
Allmän kurs Social, passar dig som i framtiden vill arbeta med människor eller studera till behandlingspedagog, lärare, socionom, polis eller andra utbildningar med pedagogisk, samhällsvetenskaplig eller social inriktning. Kursen vänder sig till dig i första hand till dig som saknar sista året på gymnasiet.

ANSÖK HÄR

 

På allmän kurs Social läggs stort fokus på hur vi människor fungerar i samspel med andra och hur samhället formas. Kursen ger en förberedelse inför högre studier inom samhällsvetenskaper och sociala frågor samt en orientering i vad socialt arbete kan innebära i teori och praktik.

Vi studerar bland annat rasismens historia, svensk socialhistoria, psykologi, sociologi och etik. 

Du tränar dig på samarbete och utvecklar förmågan att reflektera kring gruppdynamik och roller. Det ingår även en handledd praktikperiod på Stockholms Stadsmission eller annan verksamhet med social anknytning.

Antagningsvillkor för Allmän kurs Social

För att börja Allmän kurs år 3 krävs två år motsvarande gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). Du måste fylla lägst 18 år under 2024. 

Är du mellan 16 - 17 år, så kan du studera hos oss med hjälp av din hemkommun. Kontakta gärna vår specialpedagog Zandra direkt gällande detta. Du hittar hennes kontaktuppgifter under kontakt. Har du andra frågor gällande kursen hittar du kontaktuppgifter till lärarna längst ned.

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Utbildning som är studiemedelsberättigad

Du betalar en materialkostnad varje termin i samband med antagning och är ett villkor för att påbörja studierna. Kostnaden täcker bland annat kurslitteratur, studiematerial, kopior, studiebesök och försäkring.  

Du står själv för kost, resor till och från skolan eller den plats där undervisningen ska bedrivas  (exempelvis studiebesök) samt penna, block, vissa läroböcker och dator. Materialkostnaden fastställs varje år och publiceras på hemsidan innan antagning till nästkommande kursstart. Erlagd kostnad återbetalas inte.

Materialkostnad per termin: 

Allmän kurs: 900 kronor

Betalningsalternativ (Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola):

Swish              123 002 99 91

Plusgiro            3728-3

Mottagare är Stadsmissionens folkhögskola. Mycket viktigt att du anger ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem betalningen gäller.

OBS! På denna kurs behöver du en egen dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

Datum för höstterminen 2024: 19 augusti - 20 december 2024

Kort fakta Allmän kurs Social

  • Fokus på samhällskunskap och socialt arbete
  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till Komvux
  • Grupparbeten och diskussioner
  • Praktik inom sociala verksamheter

Kursansvarig Allmän kurs Social

Maria Häggkvist
maria.haggkvist [at] stadsmissionen.se (maria[dot]haggkvist[at]stadsmissionen[dot]se)