Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ge en sommargåva från ert företag

Stöd och engagemang från företag är av stor vikt i vårt arbete för ett mänskligare samhälle. Vi har en unik kännedom om behoven i Stockholm. Just nu genomför vi en rad riktade insatser för att möta de akuta behoven och ge människor på flykt en frizon i Stockholm. Många av dem som flyr kriget i Ukraina är barn och som vanligt är de extra utsatta.

Nu kan ni som företag hjälpa barn i utsatthet genom att skänka en sommargåva.


Våra huvudpartners