Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission Mötesplats Mariatorget

Två torg. Så kommer Mötesplats Mariatorget se ut efter ombyggnationen
Vid Mariatorget pågår arbetet med att skapa Stockholms Stadsmissions nya mötesplats. När Mötesplats Mariatorget öppnar hösten 2022 kommer det bli en plats för gemenskap och samhällsengagemang dit alla är välkomna.

Mötesplats Mariatorget kommer erbjuda ett brett utbud, med gemenskap och samhällsengagemang i sin kärna. Det kommer vara en plats för samtal, gemenskap, kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan människor i olika livssituationer. Fler människor i social utsatthet kommer även få möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt, något som är viktigt för att bryta känslan av utanförskap.  

Något för alla 

Besökare kommer få möjlighet att inspireras, skapa och dela sina erfarenheter under mötesplatsens generösa öppettider. För den som vill njuta av god mat och samtidigt göra gott för människa och miljö kommer det finnas en café-och restaurangverksamhet, som räddar matsvinn och erbjuder arbetsträning. I hjärtat av byggnaden kommer det finnas en scen där det går att både uppleva och skapa teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, debatter och liknande.  

Byggnaden kommer vara dynamisk, inbjudande och rymma en bredd av aktiviteter för sinne, kropp och hjärta. Besökaren kan välja att antingen engagera sig i någon i de många aktiviteter som erbjuds, eller söka sig till platsen för stillhet, helt utan krav på delaktighet. I Mötesplats Mariatorget ska det finnas något för alla. 

Frågor om ombyggnation Mötesplats Mariatorget
info [at] stadsmissionen.se

Vill du donera en gåva till projektet?

Ombyggnationen är möjlig tack vare generösa donationer från ett fåtal större gåvogivare som specifikt har uttryckt engagemang och önskemål om skapandet av en mötesplats dit alla är välkomna.  
Stockholms Stadsmission kommer att möjliggöra en fortsatt insamling av medel till projektet under byggets gång och du är varmt välkommen att lämna din gåva. 
Vill du donera en gåva till vår nya mötesplats vid Mariatorget?

Vill du donera en gåva till vår nya mötesplats? Kontakta oss:

Kicki Aldrin
Ansvarig stiftelser och stora donationer
kicki.aldrin [at] stadsmissionen.se