Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mötesplats City

Mötesplats City vänder sig till dig som är under 25 år och som har kommit ensam till Sverige och som av olika anledningar står helt eller delvis utanför samhällets insatser. Samt till dig som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Befinner du dig utanför samhällets insatser och till exempel har avvikit från ditt boende, inte har sökt asyl i Sverige eller ”gömt” dig på grund av avslag eller rädsla för avslag på din asylansökan? Då är du välkommen att kontakta mötesplatsen för stöd!

Vi vänder oss även till dig som har tillfälligt uppehållstillstånd på gamla eller nya gymnasielagen och som behöver praktisk hjälp vid ansökan om förlängning- och permanent uppehållstillstånd, stöd i kontakten med olika myndigheter eller annat socialt stöd.

Mötesplatsens personal har tystnadsplikt och arbetar på ditt uppdrag. Tillsammans med dig utforskar vi olika alternativ utifrån den situation som du befinner dig i.

Kontakta Mötesplats City för att boka in ett första möte

Telefontider: mån-fre 9-12 och 15-16
Tel: 08-684 231 80
Mejladress: motesplatscity [at] stadsmissionen.se