Mötesplats City

Mötesplats City.
Vår mötesplats i centrala Stockholm vänder sig till dig som befinner dig i socialt och/eller ekonomiskt utanförskap. Mötesplatsen riktar sig till vuxna, unga vuxna och ungdomar över 13 år.

Du befinner dig kanske i en särskilt sårbar situation som du behöver stöd och vägledning kring? Du kanske har varit utsatt för brott såsom våld i nära relation, människohandel, arbetsexploatering eller annan form av exploatering? Eller du har precis fyllt 18 år och behöver vägledning och stöd in i vuxenlivet? Kanske behöver du stöd kring ditt ärende hos Migrationsverket? Mötesplats City är en trygg plats för gemenskap och stöd när livet i övrigt känns svårt eller otryggt.

På Mötesplats City erbjuder vi individuellt stöd för dig som önskar en förändring av din livssituation. Hos oss arbetar bland annat socionomer och jurist som exempelvis kan ge råd och stöd i myndighetskontakter. Mötesplatsens personal har tystnadsplikt och arbetar på ditt uppdrag. Tillsammans med dig utforskar vi olika handlingsalternativ utifrån den situation som du befinner dig i. 

Vi erbjuder även mötesplats för gruppgemenskap och stöd som våra socialpedagoger ansvarar för. Är du behov av andrum? Andrum är en lugn och trygg plats att vistas på utöver våra öppettider för gruppgemenskap. Prata med personalen på plats eller ring till vår verksamhetstelefon för att få veta mer.

Det här erbjuder vi

Måndag kl. 8.30-14 och fredag kl. 8.30-16.30

Mötesplats för vuxna i särskild sårbarhet. Här kan du äta mat och umgås, samt ta del av olika gruppaktiviteter och få samhällsinformation och vägledning.

Tisdagar kl. 14-18.45  

Mötesplats för dig som identifierar dig som tjej och är mellan 13 och 17 år. Här kan du äta mat och umgås, samt ta del av olika aktiviteter och samhällsinformation. Under loven anordnar vi olika fritidsaktiviteter.

Onsdagar kl. 15-18.45

Mötesplats för kvinnor över 18 år. Här kan du äta mat och umgås, samt ta del av olika gruppaktiviteter och få samhällsinformation och vägledning.

Torsdagar kl. 15-18.45

Mötesplats för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med migrationserfarenhet. Denna mötesplats är både för tjejer och killar. Här kan du äta mat och umgås, samt ta del av olika aktiviteter och samhällsinformation. Under loven anordnar vi olika fritidsaktiviteter.

Kontakta oss för att boka in ett första möte

Telefontider: mån-fre 9-12 och 15-16
Tel: 08-684 231 80
Mejladress: motesplatscity [at] stadsmissionen.se (motesplatscity[at]stadsmissionen[dot]se)

Sofie Arvidson
Enhetschef
sofie.arvidson [at] stadsmissionen.se