Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Remissvar/Yttranden

Här kan ni löpande följa Stockholms Stadsmissions remissvar och yttranden.

Remissvar MSB Lokal inriktning och samordningsfunktion

pdf 1.34 MB jan 2020

2019-03-27 Remissvar MSB gällande vägledningsmaterial till Lokal Inriktning och samordningsfunktion.

Remissvar Återinförd skattereduktion gåvor ideell verksamhet

pdf 157.6 KB jan 2020

2019-02-13 Yttrande till Finansdepartementet - Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet, dnr. Fi2019/00123/S1.

Remissvar Betänkande Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

pdf 284.92 KB jan 2020

2018-09-27 Remissvar Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35).

Remissvar Yttrande om riktlinjer ekonomiskt bistånd

pdf 130.64 KB jan 2020

2017-09-01 Yttrande: Dnr 150-2129/2016 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Stockholms Stad.

Remissvar Socialstyrelsens riktlinjer depression och ångest

pdf 265.8 KB jan 2020

2017-03-31 Remissvar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Remissvar Ordning och reda i välfärden

pdf 98.05 KB jan 2020

2017-02-24 Remissvar Ordning och reda i välfärden, (SOU 2016:78) till Finansdepartementet.

Remissvar avseende Förslag till skyddsprocess

pdf 72.03 KB jan 2020

2017-02-13 Remiss avseende Förslag till skyddsprocess, dnr. 1.4.3-2016-193808 till Migrationsverket.

Remissvar Handräckningsbestämmelse lagen om mottagande av asylsökande

pdf 203.79 KB jan 2020

2016-09-16 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Mottagare: Justitiedepartementet, Enheten för Migrationsrätt

Remissvar Palett för ett stärkt civilsamhälle

pdf 164.04 KB jan 2020

2016-06-30 Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle - Palett för ett stärkt civilsamhälle Mottagare: Kulturdepartementet.

Remissvar Ökad möjlighet till sprututbytesverksamheter

pdf 169.42 KB jan 2020

2016-02-29 Remiss för: Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015:56.

Remissvar Motion om tiggeriförbud

pdf 174.31 KB jan 2020

2015-09-11 Angående remissen om Motion (2015-12) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Mottagare: Finansroteln.

Remissvar Moderniserad studiehjälp - Skolstiftelsen

pdf 1.64 MB jan 2020

2015-06-24 Stadsmissionen Skolstiftelsens yttrande gällande moderniserad studiehjälp. Mottagare: Utbildningsdepartementet.

Remissvar Promemoria för ideell second hand-försäljning

pdf 4.11 MB jan 2020

2015-05-29 Remissvar med anledning av regeringens promemoria för ideell second hand-försäljning. Mottagare: Finansdepartementet.

Remissvar Betänkandet "Män och jämställdhet"

pdf 153.96 KB jan 2020

2014-04-14 Remissvar Med anledning av betänkandet ”Män och jämställdhet” (SoU 2014:6). Mottagare: statsrådet Maria Arnholm.

Remissvar Nytt statsbidragssystem - Folkhögskolan

pdf 739.27 KB jan 2020

2015-04-13 Stadsmissionens Folkhögskolas remissvar angående nytt statsbidragssystem.

Remissvar Slopad skattereduktion för gåvor

pdf 83.28 KB jan 2020

2015-04-13 Remissvar Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor. Mottagare: Finansdepartementet.

Remissvar Strategi för att motverka hemlöshet

pdf 559.7 KB jan 2020

2014-03-21 Remissvar Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019.

Remissvar Yttrande över ungdomar utanför gymnasieskolan

pdf 167.11 KB jan 2020

2013-03-26 Yttrande över delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13.

Remissvar Strategi för hållbar offentlig upphandling

pdf 392 KB jan 2020

2013 Yttrande över Betänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12).

Remissvar Bättre insatser vid missbruk och beroende

pdf 206.39 KB jan 2020

2011-10-14 Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35.