Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd för att börja jobba

Behöver du stöd för att börja arbeta, komma in eller tillbaka till arbete? Hos Stockholms Stadsmission kan du via arbetsträning, praktik eller råd och stöd runt CV-skrivning närma dig arbetsmarknaden.