Stockholms Stadsmission Uppsökarteam

Tre medarbetare från Stockholms Stadsmission Uppsökarteam.
Stockholms Stadsmission Uppsökarteam (f.d. Nattjouren) finns för dig som befinner dig i hemlöshet. Du kan få stöd att komma till ett akutboende, öppen verksamhet, uppsöka vård eller bara prata en stund. 

Genom uppsökande arbete under dagar, kvällar och nätter finns medarbetare från Stockholms Stadsmission Uppsökarteam (f.d. Nattjouren) på gator och torg, i tunnelbanan och i parker, för dig som lever i hemlöshet.

Ring gratis 020-787860

Du som behöver stöd eller du som ser någon som du tror skulle behöva vår hjälp – ring vårt gratisnummer 020-787860.

Stöd på vägen mot förändring

Vi arbetar varje dag med ett situationsanpassat stöd och för långsiktiga lösningar som leder bort från hemlöshet och mot mer stabila boendesituationer.

Stockholms Stadsmissions uppsökarteam samarbetar med organisationens övriga verksamheter som riktar sig till människor som lever i hemlöshet och hjälper även människor att komma i kontakt med Socialjouren. Uppsökarna fungerar också som ett mobilt extra stöd på kvällar och nätter till de personer som bor i Bostad Först och i Stockholms Stadsmissions Bobyrås boendelösningar.

Hjälp med att kontakta socialtjänsten

Om du som lever i hemlöshet inte vill kontakta socialtjänsten själv kan du få hjälp med det och du kan också få hjälp med att hitta en sovplats för natten och helgen. Det är socialtjänsten som beviljar plats på ett akutboende, men vi stödjer dig i att ta kontakt med dem om du behöver det.

Ring Stockholms Stadsmission Uppsökarteam gratisnummer
Alla dagar kl. 12.00-00.00

Stockholm Stadsmission Uppsökarteams arbete pågår dag som natt

Stockholms Stadsmissions uppsökande team i kollektivtrafiken.

Möt natteamet

Läs mer om vårt uppsökande arbete i kollektivtrafiken i samarbete med SL.