Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsträna hos Stockholms Stadsmission

Två personer står vid en fruktdisk i en matbutik. Foto: JELA
Din väg in till arbetslivet kan börja med arbetsträning i våra verksamheter. Här får du stöd, utmaning och utbildning i specifika yrkeskunskaper och annat som hör arbetslivet till. Samtidigt får du en möjlighet att göra en insats för miljö och medmänniska.

Med arbetsträning i något av Stockholms Stadsmissions sociala företag är målet att du ska utvecklas och ta dig närmare arbetsmarknaden. Här får du stöd utifrån dina specifika förutsättningar och behov.

Vill du arbeta med kundservice, försäljning, livsmedel, lager, transport eller mode?

Här kan du arbetsträna i second hand-butiker eller lager, på Remake med textil produktion, med livsmedel och logistik på Matmissionen. Läs mer om våra verksamheter längre ned på denna sida. 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du väljer. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: sortera och exponera varor, textil produktion, servering med mera.

Hos oss får du:

  • Prova på många olika arbetsuppgifter/platser
  • Stöd av utbildade handledare och yrkescoacher
  • Flexibilitet i att hitta rätt upplägg för just dig
  • Ett stort engagemang och delaktighet

Dagligt stöd av handledare och yrkescoach

Du får dagligt stöd av utbildade yrkescoacher och handledare. Det är också handledaren som tillsammans med dig träffar din handläggare för uppföljning, utvärdering och avslut.

Validering av kunskaper

Möjlighet ges att validera dina kunskaper genom OCN-metoden. Detta är en metod för att identifiera och beskriva de kunskaper, färdigheter och kompetenser som man vill synliggöra inom ett visst område. Det är en metod som ger stöd för att genomföra validering enligt riktlinjer med kvalitetssäkring.

Gör en insats för miljön

Hos oss får du möjlighet att bidra till ett bättre samhälle och att göra en insats för miljön. Second hand återbrukar cirka 42 ton textilier i veckan och Matmissionen har målet att hantera hundratals ton mat som annars blir till sopor.

Så får du en arbetsträningsplats

Du eller din handläggare (på Arbetsförmedlingen, kommun etc.) kontaktar oss. Du får alltid komma på ett studiebesök för att träffa handledare och medarbetare, se lokalerna och få en uppfattning om arbetsuppgifterna innan en arbetsträning börjar. Din väg mot arbetslivet har börjat.

Välkommen att kontakta oss
Stockholms Stadsmission
Arbetsintegration
olivia.boczar [at] stadsmissionen.se