Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Placering i arbetsträning

För dig som anvisar arbetssökanden och arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun eller liknande.

Anvisning och utbildningstjänst

Anvisning görs enligt överenskommelse på 3-6 månader. Anvisningen kan därefter förlängas i dialog samt med uppdaterad planering. 
Under anvisningen stöds och motiveras personen att söka sig vidare mot en reguljär anställning alternativt studier, eller söka någon av de ettåriga utbildningstjänster som finns inom Stockholms Stadsmissions sociala företag.

Dagligt stöd av handledare och yrkescoach

Yrkescoacher och handledare följer varje deltagare och fungerar som stöd i det dagliga arbetet och i vägen framåt. Det är också handledaren som tillsammans med deltagaren träffar handläggare på Arbetsförmedling för uppföljning, utvärdering och avslut.

Välkommen att kontakta oss

Olivia 
olivia.boczar [at] stadsmissionen.se

Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss