Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sociala företag

Kvinna rensar bland insamlade kläder på vår produktionsavdelning i Sätra.
Inom Stockholms Stadsmission drivs flera verksamheter som sociala företag. Målet är att få människor att närma sig arbetsmarknaden. Under 2021 arbetstränade 766 personer inom Stockholms Stadsmissions sociala företag.

Våra sociala företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med försäljning, främst av produkter och tjänster.

Socialt företag definieras enligt Tillväxtverket enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna/alternativt likvärdig verksamhet.
  • Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  • Fristående från offentlig verksamhet.

Inom Stockholms Stadsmission drivs second hand med lager, Remake Stockholm och Matmissionen som sociala företag. Vi erbjuder arbetsträning inom ett flertal olika branscher. Här finns handledare och yrkescoacher som erbjuder personligt och yrkesmässigt stöd.