Sociala företag

Kvinna rensar bland insamlade kläder på vår produktionsavdelning i Sätra.
Stockholms Stadsmission driver flera sociala företag med målet är att få människor att närma sig arbetsmarknaden. Under 2022 arbetstränade drygt 800 personer inom våra sociala företag.

Inom Stockholms Stadsmission drivs flera verksamheter som sociala företag. Målet är att stötta människor att närma sig arbetsmarknaden. Under 2022 arbetstränade 803 personer inom Stockholms Stadsmission.

Våra sociala företag arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med försäljning och produktion.

Vad är ett socialt företag?

Socialt företag definieras enligt Tillväxtverket enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna/alternativt likvärdig verksamhet.
  • Arbetar för att inkludera människor som ligger långt från arbetsmarknaden och bygger sin företagskultur utifrån empowerment och delaktighet.
  • Fristående från offentlig verksamhet.

Inom Stockholms Stadsmission drivs Second hand-butiker med lager samt E-handel, Remake Stockholm och Matmissionen som sociala företag. Vi erbjuder arbetsträning inom alla ovan områden. Målet med arbetsträning är att stötta deltagare till en egen försörjning genom att närma sig arbete eller studier. I verksamhetens dagliga arbete ger medarbetarna deltagarna personligt och yrkesmässigt stöd i att uppnå sina mål med perioden.

Boka studiebesök på våra sociala företag

Du är välkommen att kontakta våra handledare om du är intresserad av att boka ett inledande studiebesök i något av våra sociala företag. Här hittar du kontaktuppgifter för att boka studiebesök.