Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli medlem i Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmissions är en ideell förening med engagerade medlemmar som är med och påverkar arbetet för ett mänskligare samhälle.

Som medlem bidrar du med din kunskap och ditt nätverk för att stödja Stockholms Stadsmissions utveckling. Du är också ambassadör för organisationen och våra frågor. Som medlem är du med på Stockholms Stadsmissions föreningsstämma och deltar i val av nya styrelseledamöter.

Du blir också inbjuden till olika seminarier och aktiviteter för att du ska lära känna Stockholms Stadsmission och våra frågor bättre. 

Vad är det för skillnad på att vara medlem och att vara volontär eller givare? 

Det är helt enkelt olika sätt att engagera sig på. Som medlem bidrar du till att utveckla och påverka organisationens och styrelsens arbete. Medlemsavgiften är 250 kronor per år och täcker omkostnaderna för ditt medlemskap. Vill du stödja Stockholms Stadsmission ekonomiskt kan du bli givare och vill du engagera dig praktiskt i verksamheten är det volontär du ska bli. Du kan vara medlem, givare och volontär på samma gång. Som volontär erbjuds du medlemskap kostnadsfritt. Anställda inom Stockholms Stadsmission kan inte vara medlemmar.

För frågor om medlemskap hos Stockholms Stadsmission
Maria Gustafsson
medlem [at] stadsmissionen.se
Alternativt: 08-684 230 25