Starkt samhällsengagemang är nyckeln för Inspira

Två personer tittar in i kameran med St Paulskyrkan i bakgrunden
Med en livshistoria som verkligen präglat honom grundade Bela Markovits Inspira. Med en stark tro på individen vill de skapa ett generöst och inkluderande samhälle. Sedan 2009 har de varit engagerade i Stockholms Stadsmission och är idag en stolt huvudpartner till organisationen genom sitt engagemang i en öppen mötesplats för alla.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Béla Markovits, grundare till Inspira, kom till Sverige som flyktingbarn efter andra världskriget. Under kriget förföljdes familjen av politiska skäl och fördrevs från sitt hemland. 
- Sverige tog emot oss och här har jag levt i stort sett hela mitt liv. Att driva ett företag där anställda kommer från hela världen och där många får sitt första jobb på den svenska arbetsmarknaden känns rätt utifrån min livshistoria. Att skapa ett generöst och inkluderande samhälle som tar till vara på erfarenheter och kompetens från människor som kommer hit är något jag tror på och som Inspira bygger på, säger Béla Markovits.

Vi vill att våra medarbetare ska känna stolthet över att de är med och bidrar till ett mer inkluderande och medmänskligt samhälle


 
Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
- Vi delar Stockholms Stadsmissions vision om ett Inkluderande och medmänskligt samhälle. Därför har vi varit vänföretag sedan 2009. Vi tar också initiativ till att genomföra klädinsamlingar hos våra kundföretag till förmån till Stadsmissionens second hand butiker. Genom åren har vi även genomfört samarbete med stadsmissionens blixtjobb och också kring språkutbildningar. Vi har även bidragit med kunskap och stöd till stadsmissionen vid upphandlingar av städtjänster som medfört besparingar i deras verksamhet. Det har varit ett givande samarbete för oss och en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Att nu ta nästa kliv och bli huvudpartnerföretag till Stockholms Stadsmission och stötta etableringen av Mötesplats St Paul känns som ett självklart steg för att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Joakim Markovits, VD på Inspira.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
– Inspiras hållbarhetsarbete drivs i tre aspekter med fokus på ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Frågor gällande god fysisk arbetsmiljö, mångfald och inkludering, samt klimatpåverkan är aktuella varje dag i vår verksamhet. Inspira ska fortsätta växa och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för människor, miljön och samhället i stort. Kommande generationer ska ha samma förutsättningar och chanser som vi haft, säger Joakim Markovits. 
Inspira strävar efter att vara ledande inom städ- och FM-branschen gällande sitt  miljöarbete som är ceritifierat enligt ISO14001. Bolaget var även först i världen 2004 med att erbjuda svanenmärkt städtjänst. 
- Vi tror även på att inkludera våra kunder i olika former av hållbarhetsutveckling och socialt engagemang. Det ger mervärde för alla och stärker partnerskapet, säger Joakim Markovits.

Kommande generationer ska ha samma förutsättningar och chanser som vi haft


Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror ni?
Städ- och FM branschen har under pandemin blivit ännu viktigare för kunderna vilket ger alla som arbetar i branschen ökade möjligheter. Samtidigt ställs högre krav på  yrkeskompetens och flexibla lösningar inom exempelvis hygienstädning, värdskap på kundens arbetsplats, hållbar städteknik, kemikaliekunskap, ergonomi, kvalitetssystem och miljöfrågor. Det är viktigt för oss som företag och som bransch att behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Ett starkt samhällsengagemang är en viktig del av detta och vi upplever att många medarbetare och arbetssökande är intresserade av sociala samhällsfrågor. De vet vad det innebär att leva i en utsatt livssituation. Vi vill att våra medarbetarne ska känna stolthet över att de är med och bidrar till ett mer inkluderande och medmänskligt samhälle, säger Joakim Markovits.

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Inspira

Inspira hjälper företag att stärka helhetsupplevelsen i framtidens arbetsliv genom att samordna, utföra och utveckla hållbara arbetsplatstjänster. Inspira grundades 1984 och har cirka 1500 medarbetare vilket gör bolaget till ett av landets största privatägda företag inom facility management. Inspiras hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten med fokus på ekonomi, miljö och social hållbarhet. Inspira är certifierat enligt ISO9001 och 14001 samt var först i världen med att erbjuda Svanenmärkt städtjänst. Samarbetet med Stockholm Stadsmission startade 2009.