AFA Fastigheter – en mångsidig samarbetspartner

Porträtt Lars Edberg
Det började med en lägenhet till ungdomar för över 20 år sedan och har idag vuxit till ett omfattande partnerskap som bland annat innebär stöd till Bobyrån och vårt uppsökarteam. Lars Edberg, Chef Förvaltning på AFA Fastigheter, berättar mer om varför de har valt att samarbeta med oss på Stockholms Stadsmission.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
För oss som fastighetsägare med verksamhet huvudsakligen i Stockholm och med vårt blandade bestånd av bostads-, kontors- och hotellfastigheter känns det naturligt att stödja Stockholms Stadsmissions verksamhet. Vi ser det som en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vårt sociala ansvarstagande. Vi har samarbetat med Stockholms Stadsmission under cirka 20 år i olika former. Samarbetet började med att vi upplät en lägenhet till ungdomsboende och därefter har det utvecklats successivt till att vi sedan några år tillbaka är Partnerföretag. 
 

Vi medarbetare är stolta över samarbetet som innebär att vi tar ytterligare socialt ansvar och underlättar för dem som inte ryms inom något trygghetssystem.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet är något av en hygienfråga idag. Ett systematiskt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att framtidssäkra företaget och säkerställa en positiv utveckling av våra fastigheter. Förutom det sociala hållbarhetsarbetet som sker i samarbete med Stockholms Stadsmission har vi under många år arbetat aktivt med energibesparing och vi är certifierade i ISO 50001 Energiledningssystem. Nu fokuserar vi på att öka återvinning och återbruk vid hyresgästanpassningar och biologisk mångfald i våra fastigheter. Vår arbetsmiljö präglas av respekt för individen och den personliga integriteten och vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt. Just nu sjösätter vi en plattform, Position Green, för att underlätta insamling, visualisering samt rapportering av vårt hållbarhetsarbete.


Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Det ligger helt enkelt i våra grundvärderingar och nära våra värdeord Omtanke-Nytta-Enkelhet, ONE. Vi ingår i ett landsomfattande trygghetssystem som administreras av AFA Försäkring med över 4,8 miljoner arbetstagare försäkrade. Vårt uppdrag är att förvalta fastigheter med stabil värdeutveckling där överskottet tryggar framtida försäkringsersättningar samt bidrar till låga och stabila premier och vi är inte vinstutdelande. Det ligger därför nära till hands att stötta en organisation som Stockholms Stadsmission. Vi medarbetare är stolta över samarbetet som innebär att vi tar ytterligare socialt ansvar och underlättar för dem som inte ryms inom något trygghetssystem. Det ger även oss medarbetare en viktig insikt i hur sårbara vi alla är vid oväntade händelser. Alla har inte ett socialt skyddsnät att falla tillbaka på och att få hjälp av.

Många initiativ som stöttar


Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Vi har ett brett samarbete. Basen är Bobyrån och Stockholms Stadsmission Uppsökarteam. När det gäller Bobyrån har vi idag upplåtit ett tiotal lägenheter till Stockholms Stadsmission och grunden är ”Bostad först”, men det finns förstås olika kategorier av behövande som bor i lägenheterna. Stockholms Stadsmission Uppsökarteam är viktig, den stöttar människor i hemlöshet genom uppsökande verksamhet och samtidigt ger den våra hyresgäster en kanal att använda, i det fall de ser någon som verkar vara i behov av hjälp. Vidare har vi under tre år anordnat en konstauktion till förmån för Stockholms Stadsmission, under Business Arena Stockholm. Totalt har auktionerna inbringat över 600 000 kronor. Under pandemiåret 2020 skänkte vi över 6 500 måltider till behövande genom Stockholms Stadsmission. Måltiderna levererades av Restaurang Mynchen som är hyresgäst i en av våra mer kända fastigheter, Münchenbryggeriet på söder.

Läs mer om AFA Fastigheters hållbarhetsarbete

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission

Om AFA Fastigheter

AFA Fastigheter är en av Stockholms större fastighetsägare. AFA Fastigheter äger, förvaltar och vårdar ett stort antal fastigheter på centrala adresser främst i Stockholm. Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK