Brandkontoret stödjer Stockholms Stadsmissions uppsökarteam

Stockholms Stadsmissions uppsökarteam
Fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret samarbetar sedan många år tillbaka med Stockholms Stadsmission och stödjer vårt arbete med människor i hemlöshet. Tillsammans med sina kunder stödjer de vårt uppsökarteam (f.d. Nattjouren), en uppsökande verksamhet som finns till för människor i hemlöshet på gator och torg, i trappuppgångar och tunnelbana, dagtid som nattetid. Förutom att Brandkontoret stödjer vårt uppsökarteam så stöttar de även projektet Mötesplats Mariatorget.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?

Brandkontorets ägare har alltid värnat om Stockholm och dess invånare och har sedan starten för snart 300 år sedan ständigt gjort mer utöver att försäkra fastigheter, fram till att brandkåren bildades var det till och med Brandkontoret som skötte släckningar vid bränder i Stockholm. Vårt samhällsengagemang har följt med den allmänna utvecklingen i staden och nuförtiden har vi inga brandmän på plats, däremot så är det ju dessvärre fortfarande stora grupper av människor som behöver stöttning på olika sätt och Stockholms Stadsmission har under snart 170 år varit en stabil hjälpande hand för dessa grupper på olika sätt.

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?

Brandkontoret och Stockholms Stadsmission har haft ett nära och starkt samarbete under närmare 170 år, vi ser Stockholms Stadsmission som en av våra största och viktigaste samarbetspartners och vet att de gör ett bra arbete för utsatta grupper.

Fastighetsägare som är försäkrade hos oss väljer många gånger att själva också direkt bidra till Stockholms Stadsmission Uppsökarteam, f.d Nattjouren. Mötesplats Mariatorget är en enorm stor och viktig satsning som vi tror och hoppas kommer bidra till en bättre vardag för många människor. Läs mer om Mötesplats Mariatorget här.  

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Hållbarhet innehåller många olika delar, allt från att arbeta med miljömedvetna leverantörer till att på ett mer övergripande plan se till hela stadsbildens utveckling. Vi strävar hela tiden efter att se och arbeta med helheten, både när vi reglerar skador hos våra försäkringstagare, bygger om i våra egna fastigheter eller väljer samarbetspartners. 

Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?

Alla medarbetare på Brandkontoret brinner för Stockholm, dess fastigheter och invånare. Vi bor och verkar i Stockholm och Brandkontoret har en uttalad linje om att fortsätta att vara på den plan vi verkligen kan och bryr oss om; Stockholm. 

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda?

Den känsla och omtanke för Stockholm som finns hos våra ägare omfattar även vår styrelse och våra medarbetare, att kunna göra skillnad på ett konkret sätt för människor och miljö är viktigt för oss.

Läs mer om Brandkontorets organisation och engagemang på deras webbplats

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Brandkontoret

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades år 1746 då ett antal fastighetsägare, med grosshandlare Charles Tottie i spetsen, gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Allt sedan verksamheten startade har Brandkontoret erbjudit fastighetsägare inom Stockholms län att teckna försäkringar mot brand i sina fastigheter. Brandkontoret verkar inom Stockholm men har numera kunder i hela Stockholms län.