Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandkontoret stödjer Stockholms Stadsmissions uppsökarteam

Stockholms Stadsmissions uppsökarteam
Fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret samarbetar sedan många år tillbaka med Stockholms Stadsmission och stödjer vårt arbete med människor i hemlöshet. Tillsammans med sina kunder stödjer de vårt uppsökarteam (f.d. Nattjouren), en uppsökande verksamhet som verkar både dagtid och nattetid.

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades redan i mitten av 1700-talet då ett antal fastighetsägare gick samman för att hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. 270 år senare är verksamhetsidén för Brandkontoret densamma och bolaget har cirka en tredjedel av alla fastigheter i Stockholm som sina kunder. Brandkontoret har – precis som Stockholms Stadsmission – en lång historia av att arbeta lokalt i Stockholm, vilket gör att samarbetet känns naturligt. 

En mångårig företagspartner

Sedan mer än 20 år tillbaka stödjer Brandkontoret Stockholms Stadsmissions uppsökarteam (f.d. Nattjouren) som bedriver uppsökande verksamhet och finns till för människor i hemlöshet på gator och torg, i trappuppgångar och tunnelbana. Birger Lövgren är vd på Brandkontoret.

Vårt upplägg är att för varje kund som bidrar till uppsökarteamet så donerar vi lika mycket. Därtill donerar vi ibland engångsbelopp i samband med julen. Det har blivit betydande belopp under åren -och för oss är det en fantastisk möjlighet att få hjälpa till och finnas för människor i hemlöshet, säger han.

 

Rebecca Schulze, Enhetschef på Stockholms Stadsmission uppsökarteam, fortsätter:

Genom vår uppsökande verksamhet kan vi nå ut till personer där de befinner sig just nu. Vi kan informera om var man kan få stöd någonstans, t.ex. var man kan sova för natten. Ibland handlar det om att bara vara medmänniska och lyssna.

 

Brandkontoret bidrar på flera sätt

Stockholms Stadsmission är en av de organisationer som Brandkontoret stödjer – alla med ambitionen att medverka till ett Stockholm där alla människor har möjlighet till ett liv i trygghet och bra miljö. Brandkontoret har sedan starten 1746 varit en helt integrerad del av Stockholms framväxt – genom att tidigt skapa möjligheten till försäkring av fastigheter och genom grundandet av Stockholms brandförsvar. Det ligger i Brandkontorets hela själ och historia att bidra till ett bra Stockholm. Brandkontorets perspektiv är för all framtid.

Läs mer om Brandkontorets organisation och engagemang på deras webbplats

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Brandkontoret

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor bildades år 1746 då ett antal fastighetsägare, med grosshandlare Charles Tottie i spetsen, gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Allt sedan verksamheten startade har Brandkontoret erbjudit fastighetsägare inom Stockholms län att teckna försäkringar mot brand i sina fastigheter. Brandkontoret verkar inom Stockholm men har numera kunder i hela Stockholms län.