Einar Mattsson bidrar till en bättre stad att leva i

Einar Mattsson är huvudpartner till Stockholms Stadsmission. På bilden syns deras vd Stefan Ränk.
Fastighetsbolaget Einar Mattsson tycker att det är viktigt att Stockholm blir en bättre stad att leva i - för alla. Därför blev det så rätt att vara med och finansiera ombyggnationen av Stockholms Stadsmissions mötesplats St Paul, berättar Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Vi har stöttat Stockholms Stadsmission på många olika sätt genom åren. Vi har alltid uppskattat Stockholms Stadsmissions entreprenöriella sätt att arbeta på. Genom åren har man ständigt funnit nya sätt att hjälpa och skapa engagemang för människor i nöd. När Stockholms Stadsmission nu vill skapa en ny mötesplats i den tidigare metodistkyrkan på Mariatorget vill vi på Einar Mattsson bidra till att ambitionen blir verklighet. Här ser vi att Stockholms Stadsmission kan vidareutveckla sin verksamhet och bidra till att ännu fler människor i utsatthet kan få hjälp och att ännu fler kan hjälpa. Därutöver förvandlar Stockholms Stadsmission gestaltnings- och innehållsmässigt en anonym del av Mariatorget till den mest spännande delen av torgmiljön med sin “Mötesplats St Paul”. 

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Det handlar om att bidra med pengar till projektet vid Mariatorget så de goda idéerna om en mötesplats för de människor som behöver hjälp och för de som vill hjälpa kan förverkligas. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Einar Mattsson arbetar med en av de saker som ligger människor nära hjärtat – bostäder.

Vi är en platsbunden verksamhet och det är viktigt för oss att Stockholm blir en bättre stad att leva i – för alla. Då gäller det att arbeta långsiktigt med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet för att bidra till den förbättringen.

Våra medarbetare gör varje dag insatser som bidrar till en attraktiv boendemiljö och stad. Stockholms Stadsmissions “Mötesplats St Paul “blir så rätt för Stockholm de ovärderliga engagemang som hjälper människor synliggörs och öppnas upp för fler. Det blir en integrerad del i stadslivet. Och var kan vara en bättre plats än vid ett 300-årigt torg och en nyanlagd park? 

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Vi är engagerade i att skapa trygghet och värden i människors vardag varje dag. För oss är det viktigt att vårt arbete gör skillnad och är meningsfullt. Vi har haft våra huvudkontor på Södermalm i snart 60 år och huvuddelen av våra fastigheter ligger här. Som det södermalmsföretag vi är ser vi hur Stockholms Stadsmission gör skillnad och genom “Mötesplats St Paul “blir det än mer synligt och kan engagera och hjälpa fler. Konkret ser jag framför mig en möjlighet för våra anställda att bidra till Stockholms Stadsmissions verksamhet på plats. Det ligger också helt i linje med vårt fokus att stödja lokalt engagemang där vi finns. Tillsammans gör vi Stockholm till en bättre stad att leva i.

Läs mer om Einar Mattsson här

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden planerar Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 14 020 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.