Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Postkodlotteriets stöd till personer i utsatthet

Två människor sitter i en soffa och pratar.
Stockholms Stadsmission får via Sveriges Stadsmissioner del av överskottet från Svenska Postkodlotteriet. Bidraget går till arbetet med människor i utsatthet.

– Postkodlotteriet är grundat utifrån tanken om ett starkt civilsamhälle. Det är vår övertygelse att världen blir bättre om det finns fria ideella organisationer som drivs utifrån engagemang, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novamedia Sverige AB som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen.

Svenska Postkodlotteriet har stöttat Sveriges Stadsmissioner sedan 2008 där Stockholms Stadsmission ingår som en av nio lokala stadsmissioner. Totalt har över 200 miljoner kronor gått till stadsmissionernas arbete för människor i utsatthet och utanförskap.

Stockholm Stadsmission engagerar medarbetarna

Att Stockholms Stadsmissions verksamhet engagerar medarbetarna på Postkodlotteriet är tydligt. Personalen har två volontärdagar per år och många har valt att lägga en eller flera dagar hos organisationen, bland annat vid evenemanget jullunchen i Kungsträdgården. Jullunchen anordnas av Smaka på Stockholm och intäkterna från de sålda måltiderna går till arbetet för människor i hemlöshet. Postkodlotteriets medarbetare har också varit på studiebesök hos Stadsmissionens verksamhet Crossroads för utsatta EU-medborgare på Gärdet.

För oss skapar det extra stolthet i vardagen att kunna se hur pengarna bidrar till förbättring för många.

Cecilia Bergendahl

– Stadsmissionerna är ett viktigt nav för den verksamhet som hjälper människor som lever i utsatthet och utanförskap att få ett meningsfullt liv. För oss som jobbar här skapar det extra stolthet att i vardagen kunna se hur pengarna bidrar till förbättring för många, säger Cecilia Bergendahl. 

Ger stöd åt 60 organisationer

Sammanlagt 60 ideella organisationer tar del av överskottet från Postkodlotteriet. Dessa jobbar för att förbättra villkoren för människor, djur och miljö. Nationellt såväl som internationellt, eftersom världens utmaningar inte känner av några nationsgränser. Sammanlagt har ideell sektor fått dela på 8,3 miljarder kronor sedan lotteriets start i Sverige 2005.

Förtroende om var pengarna gör bäst nytta

Överskottet för 2016 uppgick till 1,1 miljard kronor. Stödet som ges av Postkodlotteriet är inte öronmärkt. Det innebär att organisationerna själva beslutar om hur pengarna ska användas.

– Vi vet att organisationerna är bäst lämpade att se var pengarna gör bäst nytta så det överlåter vi till dem. Vi fokuserar på det vi gör bäst; att skapa en så bra upplevelse för våra kunder, säger Cecilia Bergendahl.

På Postkodlotteriets hemsida kan du läsa mer om vilka organisationer som får ta del av överskottet.

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är ett svenskt lotteri som delar ut sitt överskott till över 50 organisationer som är verksamma inom ideell sektor. Förmånstagarna arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa.