Hemnet ger möjlighet till fler boenden

Porträtt Cecilia Beck-Friis
Hemnet tycker precis som oss att en egen bostad är en mänsklig rättighet. Därför har de valt att förlänga sitt samarbete med Stockholms Stadsmission som går ut på att ge människor i hemlöshet möjlighet till ett eget boende genom att stötta vår verksamhet Bobyrån. Hemnets vd Cecilia Beck-Friis berättar mer om deras engagemang.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Det kändes viktigt för oss att hitta ett socialt engagemang som kunde förknippas med vad vi gör på Hemnet. Vi står för en del av bostadsmarknaden som fungerar väldigt bra, där vi fyller en viktig funktion genom att hjälpa människor att effektivt sälja och hitta sin nya bostad. Samtidigt finns det en annan sida av marknaden som inte fungerar alls lika bra, där bostadsbristen drabbar allt fler och där situationen är särskilt svår för de allra mest utsatta. Ett boende är många gånger den stabilitet och trygghet som krävs för att människor i extrem social utsatthet ska kunna komma tillbaka in i samhället igen, och när vi hörde om Stockholms Stadsmissions arbete med Bostad först och Bobyrån såg vi en möjlighet att kunna vara med och bidra till ett initiativ som aktivt arbetar med att ge bostadslösa möjlighet till ett eget hyreskontrakt. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhetsarbetet omfattar ju många olika parametrar i ett bolag och kan handla om allt från antikorruption, till miljö och hur vi tar hand om våra anställda. Vi gjorde under 2019 en väsentlighetsanalys där vi valde ut ett antal områden som är prioriterade för oss som bolag att arbeta med ur ett hållbarhetsperspektiv, och socialt ansvar är ett av dem. Att vi bedriver en verksamhet som är hållbar för våra kunder och partners, anställda, ägare och samhället i övrigt är såklart jätteviktigt för oss. 

vi hjälper till att sprida kunskap om det arbete som Stockholms Stadsmission gör så att förhoppningsvis fler företag och individer vill stötta verksamheten

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?
Jag tror att våra medarbetare generellt tycker det är väldigt positivt att vi engagerar oss och tar ansvar. Det sänder en viktig signal kring vad vi vill vara för typ av verksamhet - en verksamhet där vi självklart fokuserar på vår kommersiella framgång och utveckling, men utan att glömma bort att vi är en del av en större helhet där vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. För många är det här viktiga aspekter när man söker jobb idag, man vill arbeta för hållbara företag som tar ansvar. 

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Det som drog oss till Stockholms Stadsmission var ju främst arbetet med de olika boendelösningar som Bobyrån arbetar med. Därför har vi valt att öronmärka vårt bidrag till den verksamheten. Det som är viktigast för oss är att bidra till att Bobyrån har medel att kunna bedriva och växa sin verksamhet, men utöver det försöker vi på olika sätt hitta vägar att prata om Stockholms Stadsmissions arbete i våra egna kanaler. Det ger både innehåll som engagerar våra besökare på Hemnet, samtidigt som vi hjälper till att sprida kunskap om det arbete som Stockholms Stadsmission gör så att förhoppningsvis fler företag och individer vill stötta verksamheten.

Foto: Hemnet

Partnerföretag till Stockholms Stadsmission

Om Hemnet

Sedan starten 1998 har Hemnet utvecklats till Sveriges populäraste bostadsportal och en självklar mötesplats för mäklare, bostadssäljare och köpare. Hemnet vill skapa förutsättningar för fler, bättre och effektivare affärer för bostadsmarknadens olika aktörer - med en rörligare och mer tillgänglig bostadsmarknad som ledstjärna.