Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Länsförsäkringar Stockholm fortsätter stötta barn och unga genom Unga Station

En kvinna sitter i en fåtölj och tittar in i kameran
Med lång erfarenhet inom sin bransch i Stockholm och genom ett gediget engagemang tog Länsförsäkringar Stockholm 2021 steget till att bli Huvudpartner till Stockholms Stadsmission. Charlotte Barnekow, VD på Länsförsäkringar Stockholm berättar mer om deras tankar på hur de vill göra skillnad för barn och unga.

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?
Med mer än 170 års erfarenhet av att arbeta med trygghet i form av försäkringar och banktjänster ser vi nu trygghet i ett vidare perspektiv, och hur vi kan vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling på flera sätt här på hemmaplan i Stockholm. Vi tror att ett mänskligare samhälle och ett tryggare Stockholm kan vi bara skapa tillsammans där inkludering av barn och unga i utanförskapsområden är en förutsättning för ökad trygghet genom framtidstro. Genom att stötta Unga Station i Järva/Husby får vi också möjlighet att följa och på plats kunna bidra till de lokala aktiviteter och insatser som görs i samverkan och på sätt skapa ökat värde för såväl Unga Station som dess besökare, våra medarbetare och våra kunder tillika ägare.

Vi vill fortsätta utveckla vårt Huvudpartnerskap med Stockholms Stadsmission och tillsammans arbeta för ett minskat utanförskap bland barn och unga i Järva/Husby.

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?
Tillsammans med verksamheten i Järva/Husby, vill vi hitta synergier där vi kan bidra med vår kompetens och ett aktivt medarbetarengagemang utöver den monetära stöttningen. Vi kommer också arbeta med att lyfta vikten av Unga Stations viktiga arbete genom olika kommunikationsinsatser, både internt och externt, där syftet är att skapa opinion och få fler aktörer inom näringslivet att engagera sig för en tryggare och mer inkluderande stad. 

Att öka inkluderingen av unga och unga som upplever sig stå utanför samhället är en av Stockholms läns allra viktigaste trygghets- och hållbarhetsfrågor. Kanske den viktigaste.

Hur arbetar ni med hållbarhet? 
Vi på Länsförsäkringar Stockholm vill vara en av de som framgångsrikt bygger sina affärer runt omställningen till ett hållbart samhälle.  Avgörande för att vårt hållbarhetsabete ska vara framgångsrik är att det möter upp såväl hållbarhetsbehov som kundens behov och affärens behov. Som finansiell aktör kan vi göra störst skillnad genom styrning av våra finansiella medel. Vi använder vårt ekonomiska inflytande för att, i relation med våra kunder, hjälpa de som vill agera mer hållbart. Vi jobbar för att förbättra oss själva - vårt eget agerande som bolag, som arbetsgivare och som marknadsaktör. I vår verksamhet arbetar vi med våra sex fokusområden för hållbarhet: Ansvarsfulla investeringar, Hållbara leverantörer, Smart & Skadefri vardag, Rätt erbjudande, Hållbar arbetsplats och Transparens. Vårt samhällsengagemang är en förlängning av hållbarhetsområdet Smart & skadefri vardag där vårt mål är att en skada aldrig inträffar. I trygga samhällen sker färre skador som exempelvis skadegörelse och personskador. Därför är det viktigt för oss att arbeta för en tryggare miljö där vi tror att inkludering av unga är en viktig pusselbit. Ungas tro på sig själva och sin egen möjlighet att påverka har en stor betydelse för samhällets fortsatta utveckling, något som vi också tror påverkar vår verksamhet positivt på lång sikt genom att detta möjliggör att fler områden, människor och verksamheter kan bli och förbli försäkrade. 

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna?
Vi bryr oss om Stockholm och ser längre än till vårt eget erbjudande – för stockholmarna. Vi engagerar oss i lokala initiativ som är viktiga för stockholmarna och det finns ett stort engagemang och driv hos såväl företagsledning som medarbetare att få hjälpa till och bidra till ökad trygghet i samhället. Förutom den samhällsförändring vi vill bidra med så skapar det även intern stolthet och en mening att vara en del av något större när vi kan hjälpa till på riktigt och dessutom få möjlighet att följa utvecklingen på nära håll. 

Läs mer om Länsförsäkringar Stockholms hållbarhetsarbete
 

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Länsförsäkringar Stockholm

Grunden till dagens Länsförsäkringar Stockholm lades redan 1844, då Stockholms stads och Stockholms läns brandstodsbolag bildades. Sedan dess har vi sett Stockholm växa och bli en urban storstad med alla dess utmaningar. Under tiden har vi följt med och funnits där för att skapa trygghet i vardagen för dig, din familj, ditt företag, dina ägodelar eller det som har med pengar att göra om du vill köpa bostad eller finansiera bilköpet. Idag är vi ensamma på marknaden om att erbjuda sakförsäkring, livförsäkring, bank och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Att vi dessutom är kundägda innebär att vi bara har en enda uppdragsgivare – dig som kund – och våra värderingar och beslut styrs utifrån det. Vi vill vara bäst här. För dig. På vår gemensamma hemmaplan.