Givargaranti - för din trygghet vid testamentsgåvor

Eftersom testamentsgåvor är mycket viktigt för det sociala arbetet inom Stockholms Stadsmission har vi utformat en Givargaranti som beskriver hur vi tar hand om din gåva.

Detta innebär givargarantin

  • Genom att utnämna Stockholms Stadsmission till testamentsexekutor tar vi ansvar för hela förvaltningen och arvsskiftet efter din bortgång.
  • Vi förbinder oss att följa ditt testamente i minsta detalj, även när det omfattar fler mottagare än Stockholms Stadsmission.
  • Vi tar omsorgsfullt hand om allt arvegods, både lös och fast egendom.
  • Vi garanterar att din gåva går till det ändamål du avsett.
  • Vi tar ansvar för att ta till vara din gåva till minsta möjliga kostnader.
  • Vi behandlar alltid ditt ärende med full sekretess.
  • Vi genomför din begravningsinstruktion med största möjliga omsorg.
  • Vi förbinder oss att ta emot eventuella förändringar eller återkallanden av ditt testamente.
  • Vi förbinder oss att återlämna alla dokument som förvaras av oss.
  • Du är alltid välkommen till Stockholms Stadsmissions informationsträffar och andra arrangemang samt att engagera dig som volontär.

Att utse Stockholms Stadsmission till testamentsexekutor

Det är en hel del som ska ombesörjas den dag du är borta. Begravning och arvskifte kan bli en tung börda för de efterlevande. Saknar du arvingar eller vill du av någon annan anledning testamentera en gåva till människor i utsatthet, kan du också utse Stockholms Stadsmission till testamentsexekutor.

Det innebär att vi avvecklar hela dödsboet enligt din sista vilja, från bouppteckning till arvskifte. Delar som kan ingå är värdering, packning, transporter, städning och försäljning av bostad och lösöre. I uppdraget åtar vi oss också eventuella begravningsinstruktioner.
Läs mer om hur vi tar hand om dödsbon.

Har du frågor om testamentsgåvor?

Välkommen att kontakta

Stockholms Stadsmission
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se