Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information till dig som vill donera livsmedel

Matmissionen
Matmissionen har sedan 2021 ett centralt samarbete med Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund. Tillsammans verkar vi för att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att donera produkter som riskerar att bli svinn.

Förutom att sälja mat till kraftigt rabatterade priser till människor i ekonomisk utsatthet levererar Matmissionen även till andra ideella organisationer som förser utsatta målgrupper, såsom människor i hemlöshet, med livsmedel. Matmissionen står under samma lagar och kontroller som vilken livsmedelsaktör som helst. Vi kräver även att de verksamheter man levererar till är godkända för livsmedelshantering. 

Vill du donera ditt överskott?

Matmissionen har möjlighet att ta emot, korttidslagra och distribuera alla produktslag – färsk-, frys- och torrvaror i såväl konsumentförpackningar som storköksförpackningar.  
 
Vi är även flexibla i hur ni som företag vill arbeta med donationer. Målet är att det ska vara ett så litet avsteg som möjligt från er ordinarie verksamhet. Hör av er till oss, så berättar vi mer om de möjligheter som finns.

Kontakta oss för att komma i gång

Oavsett vilket upplägg ni tänkt er kan ni kontakta vår partneransvarige Simon Stegrud på 
08-684 234 98 eller mejla livsmedelsdonationer [at] stadsmissionen.se, så hjälper vi er att komma igång. Om ert företag använder Stockfiller går det även att ta kontakt via dem.

 

Matmissionens centrallager

Adress: Tornérplatsen 27, 177 30 Järfälla.
Lastning vid kaj 2 i lastgaraget (OBS 3,60 meter i maxhöjd).

Simon Stegrud
Partneransvarig
simon.stegrud [at] stadsmissionen.se

Frågor & svar

Behöver vi dela upp donationen till Matmissionen på flera volymer och mottagare?

Nej, Matmissionen har kapacitet att ta emot stora, hela volymer till en och samma adress för vidare distribution till enheter för människor i social och ekonomisk utsatthet. För donatorer gäller en kontaktperson och en leveransadress.  

Kan Matmissionen hämta vårt överskott?

Ja, Matmissionen har möjlighet att hämta donationer med egna lastbilar eller med bokad transport. Matmissionen försöker i största möjliga mån utnyttja redan existerande transportflöden för att spara på resurser och utsläpp, men saknas befintlig rutt ordnar Matmissionen med transport. Logistik och transport ska aldrig vara ett hinder för donation.  

Vilka sorters varor och volymer kan Matmissionen hantera?

Matmissionen har kapacitet att hantera väldigt stora volymer – ingen förfrågan är för stor! Vi blir glada om erbjudandet kommer så tidigt det går för att hinna rädda så mycket mat som möjligt. Matmissionen kan hantera samtliga varugrupper och temperaturkrav som finns inom dagligvaruhandeln, med undantag för tobak, alkohol, energidryck och mediciner.  

Vilka krav för spårbarhet och livsmedelssäkerhet finns vid donation?

Matmissionen följer samma lagar och regler för säker livsmedelshantering som alla livsmedelsföretag i Sverige. Det innebär egenkontrollprogram, dagliga temperaturkontroller och spårbarhet. Vi behöver följesedlar över de volymer som doneras, för att leva upp till Livsmedelsverkets krav. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver stöd i att ta fram en rutin för följesedlar. 

Måste donerade produkter vara korrekt märkta?

Nej, Matmissionen har kapacitet att märka om felmärkta produkter med egna etikettskrivare. Donator ansvarar för att korrekt information skickas per mejl till Matmissionen och Matmissionen ansvarar för att den korrekta informationen hamnar på varje konsumentförpackning innan den läggs på hyllan.  

Hur bra skick och/eller bäst före-datum måste donerade varor ha?

Matmissionen är vana vid att hantera produkter med sämre skick och korta datum. Svaret på frågan är dock varierande, beroende på vilken sorts produkt som erbjuds och hur stor volymen är. Ju mer populär produkten är – desto sämre kvalité, korta datum och större volym kan vi hantera. Och vice-versa gäller för mer svårhanterliga produkter.  

Det finns helt enkelt inget konkret svar – men fråga hellre en gång extra om ni är osäkra innan ni kasserar produkten. Bilder hjälper! 

Vad tjänar vi som donerande företag på att samarbeta med Matmissionen?

Det finns många fördelar med att donera sitt överskott till Matmissionen. Miljöinsatsen är uppenbar – mat är till för att ätas och de resurser som går åt till livsmedelsproduktion ska inte vara förgäves. Den sociala hållbarheten är också viktig och som donerande företag bidrar du till att tusentals människor i ekonomisk utsatthet får möjlighet att handla bra, näringsrik mat till sig själv och sin familj. Matmissionen erbjuder också arbetsträning för människor långt ifrån arbetsmarknaden. Hos oss får man får chansen att hitta tillbaka till arbetslivet i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. 

Matmissionen erbjuder också olika typer av aktiviteter tillsammans med våra donerande företagspartners, som exempelvis föreläsningar och volontärdagar. Detta bidrar med engagemang och till att stärka företagens interna varumärke gentemot sina anställda. Matmissionen är också mer än gärna behjälplig om man som donerande företag vill kommunicera externt om samarbetet. Vi bistår med foton, citat och statistik efter önskemål. 

Finns det risk för mervärdesskatt vid donation av livsmedel till Matmissionen?

Nej. Skatteverket har utkommit med en skriftlig redogörelse gällande frågan om mervärdesskatt för donerat överskott där man fastslår att: 

”ett företag momsmässigt inte ska uttagsbeskatta sig för varor som det skänker bort, om varornas värde vid gåvotillfället inte är värda något och alternativet är att varorna skulle kasseras”. 

Så länge varorna är att betrakta som överskott (som annars kasserats) innehar de inget värde och kan därför inte beskattas. Det viktiga är alltså att registrera varorna som just överskott i samband med donation. För mer information – kontakta Simon Stegrud på:

simon.stegrud [at] stadsmissionen.se
08-684 234 98