Information till dig som vill donera livsmedel

Matmissionens verksamhet är uppbyggd för att hantera överskott som riskerar att bli svinn, oavsett volym, i alla delar av varuflödet. Målet är alltid att lägga till så få moment som möjligt, och att hitta en rutin som passar för respektive företag. Här hittar du mer information om hur samarbetet går till.

Förutom att sälja mat till kraftigt rabatterade priser till människor i ekonomisk utsatthet levererar Matmissionen även till andra ideella organisationer som förser utsatta målgrupper, såsom människor i hemlöshet, med livsmedel. Matmissionen står under samma lagar och kontroller som vilken livsmedelsaktör som helst. Vi kräver även att de verksamheter man levererar till är godkända för livsmedelshantering. 

Vill du donera ditt överskott?

Matmissionen har möjlighet att lagerhålla och distribuera alla produktslag – färsk-, frys- och torrvaror i såväl konsumentförpackningar som storköksförpackningar. Det som skiljer oss mest från en traditionell kedja är att våra produkter, i synnerhet färskvaror, omsätts väldigt snabbt och kan ofta nå målgruppen inom 24 timmar. 

Vi är även flexibla i hur ni som företag vill arbeta med donationer. Målet är att det ska vara ett så litet avsteg som möjligt från er ordinarie verksamhet. Hör av er till oss, så berättar vi mer om de möjligheter som finns.

"På ICAs lagerenheter arbetar vi ständigt med att se över våra rutiner för reklamationsärenden så att vi tillsammans med leverantörerna kan skära ner på svarstiderna. Ju snabbare vi kan få besked kring berörda produkter, desto mer mat kan räddas till förmån för människor i utsatthet", Karin Amnå, Chef CR Hållbar Utveckling ICA Sverige 

Ta del av våra erfarenheter

Vi har sedan öppningen av den första Matmissionen-butiken 2015 arbetat nära företag i dagligvarubranschen. Om det är något vi har lärt oss under dessa åtta år är det att processer som driver svinn framför donationer ibland gömmer sig på oväntade ställen. Det kostar i princip alltid mer när varor går till destruktion än om de hade upptäckts i tid och donerats, och genom er donation når varorna dessutom de som behöver det mest.

"Vår befintliga logistiklösning med Dagab, gjorde att vi efter ett enda gemensamt möte kunde börja skicka vår överskottssallad till Matmissionens butiker redan samma vecka", Daniel Schröder - Chief Commercial Officer, Ljusgårda

Det mest effektiva sättet att minska svinn är att säkerställa att det finns ett tydligt direktiv om att alla i produktkedjan har ett mandat att ingripa om man ser en möjlighet att donera i stället för att kassera. Ta kontakt med oss för att tala vidare om hur era processer kan effektiviseras, vi delar mer än gärna med oss av våra insikter och erfarenheter.

Tre utmaningar och hur ni löser dem

 • Separata budgetar
  Inom dagligvarubranschen förekommer ibland separata budgetar för överskottshantering – exempelvis en för destruktion och en för donation. Detta leder till att fullt tjänliga livsmedel kasseras om pengarna i donationspotten tagit slut, trots att detta oftast innebär en högre kostnad. 

  Vi uppmanar leverantören att inrätta en övergripande budgetpost för hantering av överskottsvolymer, där samtliga kostnader ingår. På så sätt blir hanteringen mer flexibel och behovsstyrd.

 • Provisionssystem
  Donationer kan påverka säljares provisioner negativt till följd av att det räknas som en försäljning utan intäkt, medan varor som slängs inte räknas med alls.

  Ett provisionssystem som i stället premierar att produkterna doneras innebär att både kostnader och svinn minskar. Medarbetare som bidrar till att överskottet synliggörs bör snarare belönas för detta än mista provision.

 • Mandat och riktlinjer
  När produkter som reklamerats står på kedjornas centrallager kan det finnas otydligheter kring vem som har mandat att tillåta donation. Vi har sett att fullt tjänliga produkter som ett resultat av detta har stått flera månader innan de slutligen hämtats upp för att kasseras.

  En tydlig riktlinje om att era produkter alltid är godkända för donation till Matmissionen innebär tidsbesparing, ekonomisk vinning och minskat svinn. En avtalad deadline för besked mellan leverantör och återförsäljare skapar också bättre förutsättningar att rädda mat och andra varor.

Matmissionen hjälper er att identifiera och motverka svinn och tillhörande kostnader

Låter det intressant? Kontakta:

Simon Stegrud
Partneransvarig, Matmissionen
simon.stegrud [at] stadsmissionen.se (simon[dot]stegrud[at]stadsmissionen[dot]se)
08-684 234 98

Matmissionens centrallager

Adress: Symmetrivägen 11, 196 37, Kungsängen.
Fri höjd, öppet helgfria vardagar kl. 7-16. 

Frågor & svar

Behöver vi dela upp donationen till Matmissionen på flera volymer och mottagare?

Nej, Matmissionen har kapacitet att ta emot stora, hela volymer till en och samma adress för vidare distribution till enheter för människor i social och ekonomisk utsatthet. För donatorer gäller en kontaktperson och en leveransadress.  

Kan Matmissionen hämta vårt överskott?

Ja, Matmissionen har möjlighet att hämta donationer med egna lastbilar eller med bokad transport. Matmissionen försöker i största möjliga mån utnyttja redan existerande transportflöden för att spara på resurser och utsläpp, men saknas befintlig rutt ordnar Matmissionen med transport. Logistik och transport ska aldrig vara ett hinder för donation.  

Vilka sorters varor och volymer kan Matmissionen hantera?

Matmissionen har kapacitet att hantera väldigt stora volymer – ingen förfrågan är för stor! Vi blir glada om erbjudandet kommer så tidigt det går för att hinna rädda så mycket mat som möjligt. Matmissionen kan hantera samtliga varugrupper och temperaturkrav som finns inom dagligvaruhandeln, med undantag för tobak, alkohol, energidryck och mediciner.  

Vilka krav för spårbarhet och livsmedelssäkerhet finns vid donation?

Matmissionen följer samma lagar och regler för säker livsmedelshantering som alla livsmedelsföretag i Sverige. Det innebär egenkontrollprogram, dagliga temperaturkontroller och spårbarhet. Vi behöver följesedlar över de volymer som doneras, för att leva upp till Livsmedelsverkets krav. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver stöd i att ta fram en rutin för följesedlar. 

Måste donerade produkter vara korrekt märkta?

Nej, Matmissionen har kapacitet att märka om felmärkta produkter med egna etikettskrivare. Donator ansvarar för att korrekt information skickas per mejl till Matmissionen och Matmissionen ansvarar för att den korrekta informationen hamnar på varje konsumentförpackning innan den läggs på hyllan.  

Hur bra skick och/eller bäst före-datum måste donerade varor ha?

Matmissionen är vana vid att hantera produkter med sämre skick och korta datum. Svaret på frågan är dock varierande, beroende på vilken sorts produkt som erbjuds och hur stor volymen är. Ju mer populär produkten är – desto sämre kvalité, korta datum och större volym kan vi hantera. Och vice-versa gäller för mer svårhanterliga produkter.  

Det finns helt enkelt inget konkret svar – men fråga hellre en gång extra om ni är osäkra innan ni kasserar produkten. Bilder hjälper! 

Vad tjänar vi som donerande företag på att samarbeta med Matmissionen?

Det finns många fördelar med att donera sitt överskott till Matmissionen. Miljöinsatsen är uppenbar – mat är till för att ätas och de resurser som går åt till livsmedelsproduktion ska inte vara förgäves. Den sociala hållbarheten är också viktig och som donerande företag bidrar du till att tusentals människor i ekonomisk utsatthet får möjlighet att handla bra, näringsrik mat till sig själv och sin familj. Matmissionen erbjuder också arbetsträning för människor långt ifrån arbetsmarknaden. Hos oss får man får chansen att hitta tillbaka till arbetslivet i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. 

Matmissionen erbjuder också olika typer av aktiviteter tillsammans med våra donerande företagspartners, som exempelvis föreläsningar och volontärdagar. Detta bidrar med engagemang och till att stärka företagens interna varumärke gentemot sina anställda. Matmissionen är också mer än gärna behjälplig om man som donerande företag vill kommunicera externt om samarbetet. Vi bistår med foton, citat och statistik efter önskemål. 

Finns det risk för mervärdesskatt vid donation av livsmedel till Matmissionen?

Nej. Skatteverket har utkommit med en skriftlig redogörelse gällande frågan om mervärdesskatt för donerat överskott där man fastslår att: 

”ett företag momsmässigt inte ska uttagsbeskatta sig för varor som det skänker bort, om varornas värde vid gåvotillfället inte är värda något och alternativet är att varorna skulle kasseras”. 

Så länge varorna är att betrakta som överskott (som annars kasserats) innehar de inget värde och kan därför inte beskattas. Det viktiga är alltså att registrera varorna som just överskott i samband med donation. För mer information – kontakta Simon Stegrud på:

simon.stegrud [at] stadsmissionen.se (simon[dot]stegrud[at]stadsmissionen[dot]se)
08-684 234 98