Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prao och praktik

Planerar du vad du ska göra under din skolpraktik? Vårt café, våra second hand-butiker och vårt lager kan ha möjlighet att ta emot dig.

Skolprao och praktik

Om du vill praktisera i butik eller på vårt café - kontakta respektive verksamhet. Observera att vi endast har möjlighet att ta emot elever på gymnasienivå eller högre. 

Praktik för socionomstuderande
Vänligen kontakta vår växel för mer info:
info [at] stadsmissionen.se