Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Visselblåsning

Vi vill göra rätt

Stockholms Stadsmission strävar efter att upprätthålla ett öppet klimat och en hög etik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef inom vår oraganisation. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras dina uppgifter av en extern part, advokatfirma DLA Piper Sweden KB.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer.

Anmäl oegentligheter genom att kontakta:

Jan Råssjö
DLA Piper Sweden
Advokat
jan.rassjo [at] se.dlapiper.com
DLA Piper Sweden
Sveavägen 4
115 57 Stockholm
Emil Alexandersson
DLA Piper Sweden
Jurist
emil.alexandersson [at] se.dlapiper.com
DLA Piper Sweden
Sveavägen 4
115 57 Stockholm

Har du frågor? Kontakta oss:

Stockholms Stadsmission
Box 35, 131 06 Nacka
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se