Visselblåsning

Vi vill göra rätt

Stockholms Stadsmission strävar efter att upprätthålla ett öppet klimat och en hög etik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Vi garanterar att du är 100% anonym genom hela processen om du vill. Utredaren som läser din anmälan kommer aldrig att kunna se vem du är och all kommunikation är krypterad.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef inom vår organisation. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Vi avisselblåsatjänsten kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras dina uppgifter av en extern part, advokatfirma DLA Piper Sweden KB.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer.

Anmäl oegentligheter genom att kontakta:

https://whistleblow.vismadraftit.se/stockholmsstadsmission 

Har du frågor? Kontakta oss:

Stockholms Stadsmission
Box 35, 131 06 Nacka
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se