Livet efter det ekonomiska våldet

genrebild kvinna med kopp
2023-03-20
Många av de kvinnor som söker sig till Stockholms Stadsmissions bobyrå har utsatts för ekonomiskt våld, där de exempelvis skuldsatts av någon annan eller haft en partner som kontrollerat deras tillgångar. Felicia är en av de som genomlevt detta. Som ett resultat lever hon nu i en otrygg boendesituation med sina barn och har begränsade ekonomiska tillgångar.

I Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsrapport för 2023 uppmärksammas den strukturella hemlösheten, som innebär att hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på bostadsmarknaden av egen kraft. En orsak till detta kan vara bristande ekonomiska resurser eller att inte kunna leva upp till hyresvärdens krav på att inte vara skuldsatt. Något som kan vara ett resultat av att ha varit utsatt för ekonomiskt våld.

Ett osynligt våld

Ekonomiskt våld är ett begrepp som länge varit känt inom kvinnoforskning och socialt arbete, men som är mindre känt hos den bredare allmänheten. Exempel på hur ekonomiskt våld kan utövas är att kontrollera hur en annan person använder sina pengar, ta skulder i deras namn, gömma gemensamma tillgångar eller att skriva över tillgångar (som bilar och hus) på den andra personen.

En av de kvinnor som har erfarenhet av detta är Felicia, som i många år levt i en relation som präglats av både psykiskt och ekonomiskt våld, där hon och deras två barn befunnits sig i en beroendeställning till exmaken. Det var först när hon kom i kontakt med socialtjänsten som hon fick en definition av vad som pågick. 

– Jag visste inte hur jag skulle kunna lämna honom, jag var jätterädd att han skulle ta ifrån mig barnen, så jag sökte hjälp. Jag ville ha dokumentation av mitt perspektiv, för min röst hade aldrig fått höras. Då sa socialen att jag har utsatts för psykiskt och ekonomiskt våld.

Att kunskapen är låg och att individen som utsatts ofta beskylls för sin ekonomiska situation bidrar till att det är ett ämne som är svårt att tala om. Det märks att den erfarenheten har satt djupa spår.

– Jag skäms när jag berättar, inte för att jag lät det hända, utan för att det är svårt att känna att man inte bli trodd.

Hon menar på att det är svårt att ta sig ur situationen eftersom utövandet inte syns på samma sätt som annan typ av våld. Att det är svårt att identifiera både för omvärlden och personen som blir utsatt.

Det är ett så undangömt och otroligt subtilt sätt att kontrollera någon på utan att bli påkommen. Det är inte så att jag kan visa upp mina blåmärken. Eftersom det är så osynligt förstår jag hur många som lever i det aldrig kan ta sig ur relationen.

Till slut fick Felicia sin vilja igenom och paret skilde sig. Efter skilsmässan har Felicia och deras två barn flyttat runt mellan olika osäkra korttidskontrakt och små studentlägenheter, utan att få stöd från exmaken. Samtidigt som hon söker efter en mer permanent bostad studerar och jobbar hon för att få ekonomin att gå ihop. 

Trots att vi hade varit gifta i tio år och att han sitter på stora ekonomiska tillgångar, brydde han sig inte om vi hamnade på gatan.

Vägen till ett varaktigt boende

Att hitta en större lägenhet till sig själv och barnen är utmanade. Konkurrensen är hård, särskilt när allt fler ser hyresrätter som ett tryggare alternativ i det rådande ekonomiska läget . Men hon är ändå glad över situationen är nu, jämfört med vad alternativet hade varit.

– Hur jobbigt det än kan kännas med att vi bor så litet, så är jag så tacksam så fort jag tänker på att jag inte är kvar i relationen. Inget är ett problem jämfört med hur jag levde tidigare.

Felicia kom i kontakt med Stockholms Stadsmissions bobyrå när hon hjälpte en vän som befann sig i en liknande situation.

– Det var under den tiden då jag hjälpte min kompis som var i behov av bostad som jag kom till Stockholms Stadsmission. När jag pratade med personalen  berättade jag att jag befann mig i en situation där jag inte visste vart jag och mina barn skulle ta vägen, och frågade om jag också kunde skriva upp mig på bobyråns intresselista.

Stockholms Stadsmissions bobyrå arbetar nu för att hitta ett varaktigt och tryggt boende för henne och barnen.

Stödet från bobyrån

Stockholms Stadsmissions bobyrå förmedlar, förvaltar och matchar boendelösningar med människor som står utanför bostadsmarknaden. Det som utmärker vår förmedling är att den görs efter behov och inte kötid. Vi lägger stor vikt på att matcha hyresgäst med rätt bostad och erbjuder stöd utifrån varje individs behov, så att våra hyresgäster kan bo bra och bo kvar.

För kvinnor som varit utsatta för ekonomiskt våld kan stödet från bobyrån ofta handla om hjälp med att reda i deras privatekonomi eller få hjälp med skuldsanering. Det kan även röra sig om lösningar för att värna deras personliga säkerhet, exempelvis hjälp med att begränsa sin digitala spårbarhet eller på andra sätt undvika att komma i kontakt med sin förövare. 

Om ekonomiskt våld

Exempel på ekonomiskt våld enligt Kronofogden är när någon till exempel tvingar en annan person att förfalska en namnteckning, skaffar sig åtkomst till personens Bank-id, mejl och mobiltelefon, eller lånar och tar krediter i personens namn. Det kan också innebära att en någon tvingar en annan person att skuldsätta sig genom lån och krediter. Det här medför att personen i fråga blir exkluderad från bostadsmarknaden på grund av skulder. Det är oftast kvinnor och ofta har de barn. 

Är du eller någon du känner utsatt för ekonomiskt våld?

  • Spärra ditt Bank-ID, Freja eID, bankkonto eller betalkort om någon använder dem mot din vilja. Byt lösenord till ditt mejlkonto om någon använder din mejl mot din vilja.
  • Gör en polisanmälan om du blir hotad eller tvingad att skuldsätta dig.
  • Kontakta den som vill ha betalt, eller Kronofogden om någon har ansökt om att du ska betala ett krav (betalningsföreläggande) som är fel. Invänd så snabbt som möjligt mot kravet.
  • Be om hjälp om du är orolig över din ekonomi. Kontakta budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Det är kostnadsfritt. Du kan få praktiska råd om du har skulder och hjälp med att planera din privatekonomi.
  • Kontakta Kronofogden för stöd och vägledning.

Läs mer på Kronofogdens hemsida här.

Personen på bilden har inte med artikeln att göra.
Felicia heter egentligen något annat, och för att skydda hennes identitet har det ekonomiska våldet hon utsatts för inte exemplifierats.